Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Tìm chợ nông sản

Nông dân địa phương bán thực phẩm và các hàng hóa khác của họ cho khách hàng tại chợ nông sản và quầy trang trại. Bạn có thể sử dụng công cụ định vị của Thành phố để tìm kiếm các thị trường và gian hàng ở Philadelphia.

Bạn có thể xem địa điểm nào nhận thanh toán qua:

  • Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).
  • Chương trình Dinh dưỡng Thị trường Nông dân (FMNP).
  • Bucks thực phẩm.
  • Các lựa chọn chi phí thấp khác.

Công cụ định vị chợ nông sản cũng bao gồm ngày mở cửa, các lựa chọn giao thông và hơn thế nữa cho từng địa điểm.

Tìm chợ nông sản

Lên trên