Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Báo cáo ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Dịch vụ Quản lý Không khí đáp ứng những lo ngại của công chúng về ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ các nguồn thương mại và công nghiệp ở Philadelphia. Bạn có thể giúp bảo vệ và cải thiện chất lượng không khí của thành phố bằng cách báo cáo:

Dịch vụ Quản lý Không khí cũng thực thi các quy định của tiểu bangliên bang liên quan đến ô nhiễm không khí và tiếng ồn.

Số giờ giới hạn đối với tiếng ồn xây dựng

Tiếng ồn xây dựng được hạn chế từ đêm đến sáng sớm. Khi tiếng ồn xây dựng ảnh hưởng đến nhà ở, nó sẽ không quá năm decibel so với mức âm thanh nền từ:

  • 8 giờ tối đến 7 giờ sáng vào các ngày trong tuần.
  • 8 giờ tối đến 8 giờ sáng vào cuối tuần.

Để tìm hiểu thêm về mức độ decibel của tiếng ồn hàng ngày, hãy truy cập Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Có những trường hợp ngoại lệ cho các trường hợp khẩn cấp hoặc xây dựng công trình công cộng, vì những giờ giới hạn này có thể không khả thi.

Khiếu nại

Báo cáo các nguồn thương mại và công nghiệp về ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Bạn có thể báo cáo ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ các nguồn thương mại và công nghiệp bằng cách liên hệ với Dịch vụ Quản lý Không khí.

Quý vị có thể gọi đường dây khiếu nại theo số (215) 685-7580 hoặc gửi email tới dphams_service_requests@phila.gov.

Khiếu nại được điều tra cùng ngày họ nhận được.

Báo cáo tiếng ồn từ các nguồn khác

Để báo cáo khiếu nại về tiếng ồn từ các cá nhân hoặc nguồn dân cư, hãy gọi 911 hoặc liên hệ với quận cảnh sát địa phương của bạn.

Lên trên