Chuyển đến nội dung chính

Các quy định về sức khỏe môi trường

Trang này chứa các quy định liên quan đến sức khỏe môi trường của Bộ Y tế Công cộng.

Đây là một hồ sơ lịch sử về các quy định y tế của Thành phố Philadelphia. Các quy định đã được sửa đổi, hủy bỏ hoặc thay thế, vì vậy các quy định được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược, với các phiên bản gần đây nhất được liệt kê đầu tiên.

Động vật

Amiăng

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Sửa đổi Quy định Kiểm soát Amiăng PDF Ngày 14 tháng 5 năm 2015
Sửa đổi Quy định Kiểm soát Amiăng PDF Tháng Bảy 20, 2009
Quy định kiểm soát amiăng PDF Ngày 4 tháng 3 năm 1993
Sửa đổi Quy định Kiểm soát Amiăng PDF Ngày 25 tháng 9 năm 1989
Quy định kiểm soát amiăng trong xây dựng, các tòa nhà bị chiếm đóng và nơi làm việc PDF Ngày 6 tháng 6 năm 1971

Cửa hàng cắt tóc và làm đẹp

Luật bảo vệ người lao động không khí sạch trong nhà (CIAWPL)

Bảo tồn thính giác

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Các quy định liên quan đến bảo tồn thính giác ở nơi làm việc PDF Ngày 12 tháng 11 năm 1969

Xe ngựa

Xử lý chất thải truyền nhiễm

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Quy định về việc xử lý chất thải truyền nhiễm từ bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm PDF Các quy định về cách các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải xử lý chất thải truyền nhiễm. Ngày 24 tháng 11 năm 1984
Quy định về việc xử lý chất thải bệnh lý từ bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm PDF Ngày 1 tháng 5 năm 1976

Kiểm tra và loại bỏ sơn chì

Tiếng ồn

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Sửa đổi các quy định về tiếng ồn và độ rung quá mức PDF Ngày 14 tháng 5 năm 2015
Sửa đổi các quy định về tiếng ồn và độ rung quá mức PDF Ngày 26 tháng 9 năm 2005
Sửa đổi Quy định tiếng ồn PDF Ngày 7 tháng 9 năm 1982
Quy định liên quan đến tiếng ồn và rung động quá mức PDF Ngày 27 tháng 7 năm 1981

Bãi rác và bãi chôn lấp tư nhân

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Quy định quản lý bãi rác và bãi chôn lấp tư nhân PDF Ngày 31 tháng 12 năm 1957

Hồ bơi

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Quy định về địa điểm bơi công cộng PDF Tháng Mười Hai 2, 2013
Quy định về chất lượng vi khuẩn và khử trùng nước ở nơi bơi lội PDF 3 tháng 7 năm 1956

Hình xăm và xỏ lỗ trên cơ thể

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Quy định quản lý hoạt động và tiến hành của cơ sở xăm và xỏ lỗ trên cơ thể PDF 25 Tháng Hai 2002

Nước

Đầu trang