Ale nan kontni prensipal

Komisyon Konsèy Sante

Règleman sante anviwònman

Paj sa a gen règleman konsènan sante anviwònman ki soti nan Depatman Sante Piblik.

Sa a se yon dosye istorik nan City of Philadelphia règleman sante. Règleman yo te amande, anile, oswa ranplase, se konsa règleman yo yo ki nan lis nan lòd ranvèse kwonolojik, ak vèsyon yo ki pi resan ki nan lis premye.

Bèt

Asbestos

Barber ak boutik bote

Netwaye Lwa Pwoteksyon Travayè Air Andedan kay la (CIAWPL)

Konsèvasyon tande

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Règleman ki gen rapò ak Konsèvasyon Odyans nan Andwa nan Travay PDF Novanm 12, 1969

Cha chwal

Jete fatra enfektye

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Règleman ki gouvène Disposal nan dechè enfeksyon nan lopital, enstalasyon swen sante, ak laboratwa PDF Règleman pou fason enstalasyon swen sante yo dwe okipe dechè enfektye. Novanm 24, 1984
Règleman ki gouvène Disposal nan dechè pathologie soti nan Lopital, Enstalasyon Swen Sante ak Labs PDF Me 1, 1976

Plon enspeksyon penti ak retire

Bri

Depo prive ak depotwa yo

Tit Deskripsyon kategori otè Dat Fòma
Règleman ki gouvène depo prive ak depotwa yo PDF Desanm 31, 1957

Pisin

Tattoo ak w pèse kò w

Dlo

Top