Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Tìm dịch vụ chăm sóc chính miễn phí hoặc chi phí thấp

Chăm sóc chính là nhà chăm sóc sức khỏe của bạn. Các dịch vụ bao gồm phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường. Công cụ định vị chăm sóc chính của Thành phố có thể giúp bạn tìm một nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn có thể lọc các nhà cung cấp bằng cách:

  • Nhóm tuổi phục vụ.
  • Chờ thời gian cho một cuộc hẹn chăm sóc chính.
  • Dịch vụ chăm sóc chính.
  • Dịch vụ đặc biệt.
  • Các xét nghiệm và hình ảnh.
  • Ngôn ngữ được nói bởi nhân viên.

Các trung tâm y tế này phục vụ tất cả mọi người. Tình trạng nhập cư hoặc khả năng thanh toán của bạn sẽ không ngăn bạn nhận được sự chăm sóc mà bạn cần.

Tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính

Nội dung liên quan

Đầu trang