Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nộp đơn khiếu nại về một tiệm cắt tóc hoặc thẩm mỹ viện

Nếu bạn thấy một cái gì đó không an toàn hoặc mất vệ sinh tại một thẩm mỹ viện hoặc thợ cắt tóc, bạn có thể báo cáo nó với Bộ Y tế Công cộng. Chúng tôi điều tra từng khiếu nại.

Làm thế nào

Để nộp đơn khiếu nại về một tiệm cắt tóc hoặc thẩm mỹ viện, hãy gọi (215) 685-7342.

Đầu trang