Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Báo cáo bán thuốc lá bất hợp pháp

Nhiều nhà bán lẻ thuốc lá bán các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp. Bạn có thể báo cáo việc bán thuốc lá bất hợp pháp trực tuyến hoặc bằng cách gọi 1 (888) 99-SMOKE (1-888-99-76653). Chúng tôi điều tra mọi báo cáo.

Yêu cầu

Ở Philadelphia, việc bán các sản phẩm thuốc lá hoặc thiết bị hút thuốc điện tử (thuốc lá điện tử hoặc phụ kiện) là bất hợp pháp:

  • Nếu không có giấy phép bán lẻ thuốc lá hiện tại.
  • Đối với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.
  • Không đăng một dấu hiệu cảnh báo tuổi.
  • Không yêu cầu và kiểm tra ID.
  • Như “loosies” (thuốc lá hoặc xì gà riêng lẻ) không có nghĩa là để bán riêng lẻ.

Làm thế nào

Lên trên