Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nhận hỗ trợ cho con bú

Thành phố cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các bậc cha mẹ cho con bú. Chúng tôi cũng cung cấp giáo dục, đào tạo và hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm việc với cha mẹ mang thai hoặc cho con bú.

Tìm hiểu thêm tại Philly Loves Families.

Lên trên