Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Tiêm phòng cho con bạn

Tiêm phòng đúng giờ giúp cung cấp khả năng miễn dịch trước khi trẻ tiếp xúc với các bệnh có khả năng đe dọa tính mạng. Vắc xin an toàn và hiệu quả.

Thực hiện theo lịch tiêm chủng được khuyến nghị cung cấp cho con bạn sự bảo vệ tốt nhất khỏi các bệnh nghiêm trọng tiềm ẩn.

Trẻ em 6 tháng - 5 tuổi tham dự bất kỳ cơ sở giữ trẻ hoặc nhà trẻ theo nhóm nào ở Philadelphia phải tiêm một liều vắc-xin cúm từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Cơ sở chăm sóc trẻ em của bạn có thể yêu cầu cung cấp tài liệu về việc con bạn được tiêm phòng cúm.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu tiêm chủng ở trường đối với học sinh Philadelphia từ lớp K-12.


Tìm hiểu cách tiêm phòng cúm hàng nămvắc-xin ngừa COVID-19 hoặc tiêm nhắc lại cho con quý vị.

Tìm vắc-xin ở đâu

Nếu con bạn được bảo hiểm

Nếu con bạn có bảo hiểm y tế, cách tốt nhất để tiêm phòng là đặt lịch hẹn với bác sĩ của chúng. Tuy nhiên, dược sĩ có thể tiêm một số vắc-xin cho trẻ em. Gọi điện trước để kiểm tra xem con bạn có thể được tiêm phòng tại nhà thuốc hay không, để đảm bảo rằng chúng có vắc-xin bạn cần và vắc-xin có được bảo hiểm của bạn chi trả hay không.

Tìm kiếm một bác sĩ cho con của bạn?
  • Gọi số ở mặt sau thẻ bảo hiểm của con bạn hoặc truy cập trang web của công ty.
  • Tiếp cận với một trung tâm y tế Thành phố. Gọi điện trước để đặt lịch hẹn hoặc tìm hiểu về giờ đi bộ có sẵn. Họ cũng sẽ có thể cho bạn biết bạn cần giấy tờ tùy thân hoặc bằng chứng cư trú nào (nếu có) để con bạn được tiêm chủng.

Nếu con bạn không có bảo hiểm

Nếu con bạn không có bảo hiểm y tế, bạn có thể tiêm vắc-xin tại trung tâm y tế Thành phố. Gọi điện trước để đặt lịch hẹn hoặc tìm hiểu về giờ đi bộ có sẵn. Họ cũng sẽ có thể cho bạn biết bạn cần giấy tờ tùy thân hoặc bằng chứng cư trú nào (nếu có) để con bạn được tiêm chủng. Những trang web này cũng có thể giúp bạn đăng ký bảo hiểm y tế giá cả phải chăng cho con bạn.

Đầu trang