Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nhận dịch vụ cho người lớn tuổi

Philadelphia cung cấp một số dịch vụ để giúp người lớn tuổi sống khỏe mạnh, thoải mái, bao gồm:

 • Việc làm.
 • Trợ giúp ở nhà.
 • Sửa chữa nhà ở và nhà.
 • Các bữa ăn.
 • Đơn thuốc.
 • Dịch vụ bảo vệ.
 • Giao thông vận tải.
 • Quản lý chăm sóc.
 • Hỗ trợ tài chính.
 • Trợ giúp pháp lý.
 • Tư vấn bảo hiểm.

Thay vì tự mình điều hướng các chương trình này, chúng tôi có thể giúp bạn đăng ký và đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa các tài nguyên có sẵn cho mình.

Làm thế nào

Người lớn tuổi và người chăm sóc của họ có thể nhận được các dịch vụ này bằng cách liên hệ với Ủy ban Lão hóa của Thị trưởng theo số (215) 686-8450. Một chuyên gia được đào tạo sẽ đánh giá nhu cầu của bạn và giúp đăng ký bạn vào bất kỳ dịch vụ nào mà bạn đủ điều kiện nhận.

Lên trên