Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Báo cáo chuột

Bộ Y tế Công cộng trả lời các khiếu nại về chuột trong nhà ở, doanh nghiệp và ngoài trời.

Làm thế nào

Báo cáo chuột nếu bạn nhìn thấy chúng:

  • Trên hoặc gần nơi cư trú của bạn.
  • Trên đường phố.
  • Trong một công viên công cộng.
  • Trong một con hẻm hoặc trên vỉa hè.

Báo cáo chuột bằng cách gọi (215) 685-9000 hoặc gửi email health.vector@phila.gov.

Các thanh tra viên của Bộ Y tế Công cộng sẽ kiểm tra địa điểm, cung cấp điều trị dự phòng và đưa ra các khuyến nghị để giữ cho nơi cư trú không có loài gặm nhấm. Thanh tra viên cũng sẽ cung cấp thông tin về chuột, gián, ve, bọ chét và các loài gây hại khác trong gia đình.

Nếu bạn nhìn thấy một con chuột trong một cơ sở thực phẩm, hãy gọi cho Văn phòng Bảo vệ Thực phẩm theo số (215) 685-7495.

Đầu trang