Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Nhận chăm sóc sức khỏe nam giới

Bộ Y tế Công cộng cung cấp một loạt các dịch vụ y tế nam giới tại tám trung tâm y tế Thành phố của chúng tôi.

Các dịch vụ bao gồm:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật và phiên dịch tại các trung tâm y tế Thành phố cho bệnh nhân và gia đình của họ.

Chi phí

Các trung tâm y tế thành phố chấp nhận các chương trình Medicare, Medicaid, HMO và hầu hết các lựa chọn bảo hiểm khác. Nếu bạn không có bảo hiểm, các trung tâm sẽ tính một khoản phí nhỏ dựa trên quy mô gia đình và thu nhập. Các trung tâm y tế cũng có thể giúp bạn đăng ký bảo hiểm y tế giá cả phải chăng.

Làm thế nào

Ghé thăm một trong những trung tâm y tế Thành phố của chúng tôi. Đi bộ được chấp nhận, nhưng các cuộc hẹn được khuyến khích.

Nội dung liên quan

Các trung tâm y tế khác trên toàn thành phố cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí hoặc chi phí thấp cho cư dân Philadelphia. Các dịch vụ bao gồm phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường.

Sử dụng công cụ tìm chăm sóc chính của chúng tôi để tìm một trung tâm y tế cung cấp các dịch vụ bạn cần.

Lên trên