Chuyển đến nội dung chính

Thông báo về thực tiễn quyền riêng tư

Thành phố Philadelphia được pháp luật yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư của thông tin sức khỏe của cư dân. Thông báo về thực hành quyền riêng tư này được cung cấp bởi Dịch vụ Y tế Cấp cứu của Bộ Y tế Công cộng (AHS). AHS điều hành các trung tâm y tế của Thành phố.

Thông báo này giải thích cách AHS có thể sử dụng thông tin về bạn và khi nào thông tin đó có thể được tiết lộ cho người khác.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông báo về thực hành quyền riêng tư của AHS PDF Thông báo này mô tả cách thông tin y tế về bạn có thể được sử dụng và tiết lộ, và cách bạn có thể truy cập vào thông tin này. Tháng Tư 13, 2020
Lên trên