Ale nan kontni prensipal

Avi sou Pratik Konfidansyalite

Vil Philadelphia egzije dapre lalwa pou pwoteje enfòmasyon prive enfòmasyon sou sante rezidan yo. Sa a se avi sou pratik vi prive Depatman Sante Piblik la Sèvis Sante Anbilatwa (AHS). AHS opere sant sante Vil la.

Avi sa a eksplike kijan AHS ka itilize enfòmasyon sou ou ak lè li ka divilge bay lòt moun.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Avi AHS sou Pratik Konfidansyalite PDF Avi sa a dekri kijan yo ka itilize enfòmasyon medikal sou ou ak divilge, ak kijan ou ka jwenn aksè nan enfòmasyon sa a. Avril 13, 2020
Top