Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Ngăn ngừa HIV bằng thuốc hoặc mũi tiêm (PrEP)

PrEP (điều trị dự phòng trước phơi nhiễm) là việc sử dụng thuốc để ngăn ngừa nhiễm HIV. PrEP có thể được dùng dưới dạng thuốc viên hàng ngày, hoặc tiêm 2 tháng một lần. PrEP được sử dụng bởi những người không có HIV, những người có thể tiếp xúc với HIV thông qua quan hệ tình dục hoặc sử dụng ma túy tiêm.

Tổng quan

Có hai viên thuốc và một mũi tiêm được FDA chấp thuận để sử dụng như PrEP:

  • Truvada: Thuốc viên hàng ngày được khuyên dùng cho thanh thiếu niên và người lớn có nguy cơ nhiễm HIV thông qua quan hệ tình dục hoặc sử dụng ma túy tiêm.
  • Descovy: Thuốc viên hàng ngày được khuyên dùng cho thanh thiếu niên và người lớn có nguy cơ nhiễm HIV thông qua quan hệ tình dục hoặc sử dụng ma túy tiêm. Không được sử dụng ở những người được chỉ định là nữ khi sinh có nguy cơ nhiễm HIV từ quan hệ tình dục qua đường âm đạo vì hiệu quả của nó chưa được nghiên cứu ở nhóm người này.
  • Apretude: Một mũi tiêm được thực hiện hai tháng một lần và được khuyên dùng cho thanh thiếu niên và người lớn có nguy cơ nhiễm HIV thông qua quan hệ tình dục hoặc sử dụng ma túy tiêm.

PrEP có hiệu quả cao khi dùng theo quy định. PrEP đường uống đã được chứng minh là làm giảm 99% nguy cơ nhiễm HIV từ quan hệ tình dục và 84% ở những người tiêm chích ma túy. Hiệu quả của cả thuốc viên và mũi tiêm đều giảm khi không dùng theo quy định.

PrEP không bảo vệ bạn khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như chlamydia, lậu hoặc giang mai, vì vậy bạn nên sử dụng PrEP cùng với bao cao su. PrEP có thể được thực hiện với kiểm soát sinh sản hoặc liệu pháp hormone.

Những người sử dụng PrEP phải cam kết dùng thuốc mỗi ngày hoặc tiêm hai tháng một lần. Họ cũng phải gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình để có một cuộc hẹn tái khám hai đến ba tháng một lần.

Ở đâu và khi nào

Ở Philadelphia, hầu hết mọi người có thể nhận được PrEP với chi phí thấp hoặc miễn phí, ngay cả khi họ không có bảo hiểm. Nói chuyện với bác sĩ của bạn hoặc truy cập một trong các trang web trên bản đồ này.

Bạn cũng có thể nhận thuốc PrEP uống thông qua một cuộc hẹn ảo với một số nhà cung cấp trên toàn thành phố. Đây là một cách thuận tiện để đảm bảo bạn tiếp tục nhận được thuốc của bạn. Lên lịch một cuộc hẹn ảo.

Đầu trang