Chuyển đến nội dung chính

Chấm dứt đại dịch HIV

Là một trong 48 quận ở Hoa Kỳ có số lượng chẩn đoán HIV mới cao nhất, Philadelphia đã được chọn tham gia sáng kiến Chấm dứt Dịch HIV (EHE) của liên bang.

Bộ Y tế Công cộng đã tạo ra bảng điều khiển địa phương này với các chỉ số để theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu EHE là giảm nhiễm trùng mới và tăng khả năng truy cập vào phòng ngừa và chăm sóc.

Tìm hiểu thêm về tất cả các cách Thành phố đang giúp ngăn ngừa và điều trị HIV.

Đầu trang