Chuyển đến nội dung chính

Về chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi

Nhiệm vụ của Bộ Y tế Công cộng là bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe của tất cả người dân Philadelphia và cung cấp một mạng lưới an toàn cho những người bị ảnh hưởng không cân xứng bởi các yếu tố xã hội hạn chế quyền truy cập của họ vào chăm sóc sức khỏe và các nguồn lực khác cần thiết cho sức khỏe tối ưu.


Lịch sử của chúng tôi

Lịch sử y tế công cộng ở Philadelphia bắt nguồn từ sự khởi đầu của thành phố. “Greene Countrie towne” của William Penn là thành phố đầu tiên của Mỹ cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh viện miễn phí cho những cư dân nghèo nhất tại Philadelphia Almshouse, được xây dựng vào năm 1732. Thành phố của chúng tôi là nơi có trường y, bệnh viện trẻ em và bệnh viện mắt đầu tiên của quốc gia.

Bộ Y tế Công cộng hiện nay được thành lập bởi một Sắc lệnh ngày 31 tháng 12 năm 1919 để kế nhiệm Bộ Y tế Tổ chức từ thiện.

Tìm hiểu thêm về lịch sử sức khỏe cộng đồng ở Philadelphia.


Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi tự hào hỗ trợ một mạng lưới rộng lớn gồm các đối tác cộng đồng, bệnh viện, học thuật và kinh doanh trên khắp Philadelphia và Thung lũng Delaware. Chúng tôi làm việc cùng nhau để biến Philadelphia thành một nơi lành mạnh để sống, làm việc và vui chơi.

Đầu trang