Chuyển đến nội dung chính

Trung tâm y tế thành phố

Các trung tâm y tế do thành phố điều hành cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ y tế chính cho các bệnh nhân đã đăng ký. Các trung tâm y tế khác trên toàn thành phố cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân Philadelphia. Tìm kiếm một bản đồ tương tác để tìm một trung tâm y tế gần bạn.

Dịch vụ

Đầu trang