Chuyển đến nội dung chính

Sức khỏe tâm thần & thể chất

Yêu cầu hồ sơ chủng ngừa của bạn

Nếu bạn đã được tiêm chủng ở Philadelphia, Bộ Y tế Công cộng có thể cung cấp cho bạn hồ sơ tiêm chủng chính thức. Bạn có thể sử dụng hồ sơ này làm bằng chứng tiêm chủng.

Ai

Nếu quý vị đã tiêm vắc-xin ở Philadelphia, quý vị có thể yêu cầu:

  • Kỷ lục của riêng bạn.
  • Hồ sơ của một đứa trẻ dưới 18 tuổi, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của chúng.

Bạn không thể yêu cầu hồ sơ của bất kỳ ai khác.

Bao gồm những gì

Hồ sơ tiêm chủng của Hệ thống Thông tin Tiêm chủng PhilaVAX (IIS) của bạn bao gồm bằng chứng về tất cả các loại vắc-xin mà bạn đã nhận được ở Philadelphia.

Vắc xin COVID-19

Nếu quý vị đã tiêm bất kỳ vắc xin COVID-19 nào ở Philadelphia, chúng sẽ được đưa vào hồ sơ của quý vị. Nếu bạn bị mất thẻ vắc xin COVID do CDC cấp, bạn có thể sử dụng hồ sơ tiêm chủng của mình làm bằng chứng rằng bạn đã được tiêm chủng.

Làm thế nào

Thực hiện theo quy trình này để có được một bản sao hồ sơ chủng ngừa PhilaVAX của bạn.

 

1
Chuẩn bị sẵn một bản sao ID của bạn.

Bạn sẽ cần tải lên một bản sao ID của mình để hoàn thành biểu mẫu.

Các hình thức ID hợp lệ bao gồm:

  • Bằng lái xe do nhà nước cấp
  • ID thành phố PHL
  • Hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc Thẻ Hộ chiếu Hoa Kỳ
  • Thẻ xác minh danh tính cá nhân của Hoa Kỳ (PIV)
  • Thẻ nhận dạng dịch vụ đồng phục
  • Thẻ thường trú nhân (I-551)
  • Thẻ ủy quyền việc làm (I-766)
  • Thẻ ID cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương có ảnh
2
Điền vào biểu mẫu.

Hoàn thành và gửi biểu mẫu trực tuyến. Bạn cũng có thể hoàn thành và gửi mẫu yêu cầu hồ sơ tiêm chủng qua thư, email hoặc fax.

3
Đợi hồ sơ của bạn.

Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong vòng 5 ngày làm việc. Nếu bạn yêu cầu hồ sơ của mình qua email thay vì thư, nó có thể đến nhanh hơn.

Đầu trang