Chuyển đến nội dung chính

Ủy ban của Thị trưởng về Lão hóa

Giúp người cao niên có được thực phẩm, việc làm, an ninh nhà ở, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội.

Ủy ban của Thị trưởng về Lão hóa

Những gì chúng tôi làm

Ủy ban Lão hóa của Thị trưởng phục vụ người cao niên ở Philadelphia với các chương trình và thông tin để nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Ủy ban này là một phần của Văn phòng Thị trưởng trong Nội các Dịch vụ Y tế và Nhân sinh.

Ủy ban cung cấp cho những người cao niên của Philadelphia:

  • Tiếp cận các lợi ích và chương trình.
  • Việc làm và dịch vụ tài chính.
  • Tiếp cận với thực phẩm và giao bữa ăn.
  • Các trung tâm y tế và cao cấp.
  • An ninh nhà ở (phòng ngừa tịch thu nhà).

Kết nối

ĐịA Chỉ
1401 Đại lộ John F. Kennedy.
Tầng 16
Philadelphia, PA 19102
Điện thoại: (215) 686-8450
Số fax: (215) 68 6-8452
Lên trên