Ale nan kontni prensipal

Sante mantal ak fizik

Ranpli yon plent sou yon magazen kwafè oswa salon bote

Si ou wè yon bagay danjere oswa sanitè nan yon salon bote oswa kwafè, ou ka rapòte li nan Depatman Sante Piblik. Nou mennen ankèt sou chak plent.

Kouman

Pou depoze yon plent sou yon magazen kwafè oswa salon bote, rele (215) 685-7342.

Top