Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn vaksen vwayaj

Lè w pran vaksen an (vaksinen) se pi bon fason pou pwoteje ou ak moun ou renmen yo kont maladi danjere. Si w ap vwayaje, ou ta ka bezwen vaksen diferan depann sou ki kote ou prale.

Apèsi

Vaksen vwayaj yo ka pwoteje ou kont maladi tankou tifoyid, lafyèv jòn, maladi laraj, oswa ansefalit Japonè. Pran yon randevou avèk founisè swen sante ou 4-6 semèn anvan ou vwayaje. Ou ka bezwen ale nan yon klinik vwayaj separe pou jwenn sèten vaksen ak medikaman. Klinik vwayaj mete pwòp pri vaksen yo, se konsa achte alantou. Pri yo ap varye.

Chèche konnen kijan pou pran yon vaksen kont COVID-19 oswa yon rapèl anvan ou vwayaje.

Ki kote ak ki lè

Ou ka sèvi ak kat sa a pou jwenn yon plant tou pre w kote ou ka pran vaksen an. Anvan ou ale, rele epi tcheke pou asire w ke yo gen tout vaksen ou bezwen yo.

Pwosesis

Pou jwenn vaksinasyon vwayaj ou, ou pral bezwen:

1
Konnen ki vaksen ou bezwen.

Tou depan de ki kote w ap vwayaje.

2
Jwenn yon klinik.

Rele klinik vwayaj tou pre ou pou wè si yo gen vaksen ou bezwen yo, ki gen ladan vaksen an lafyèv jòn. Si w ap chèche espesyalman pou vaksen lafyèv jòn, tanpri rele youn nan klinik vaksen otorize lafyèv jòn tou pre ou.

3
Pran yon randevou pou pran vaksen an.

Si w ap vwayaje yon kote ki mande pou vaksen an lafyèv jòn, ou dwe pote kat vaksinasyon jòn ou tou pou montre prèv vaksinasyon an. Asire w ke w jwenn kat sa a an menm tan an ou jwenn piki ou. Pa kite kay san dokiman sa a.

Lòt konsèy

Avi Vwayaj Kouran

Anvan ou vwayaje, tcheke pou wè si gen nenpòt avi vwayaj pou peyi a ou pral. Avi vwayaj yo fèt pou enfòme vwayajè ak klinisyen yo sou pwoblèm sante aktyèl ki gen rapò ak destinasyon espesifik. Pwoblèm sa yo ka leve soti nan epidemi maladi, evènman espesyal oswa rasanbleman, dezas natirèl, oswa lòt kondisyon ki ka afekte sante vwayajè yo.

Kat Enfòmasyon sou Sante

Lè ou vwayaje, pote yon kat ki idantifye kalite san ou, nenpòt maladi kwonik oswa alèji, ak medikaman ou pran. Telechaje kat enfòmasyon sou sante nou an.

Apre retounen

Moun yo souvan vin malad apre yo fin retounen lakay yo. Si ou pa santi ou byen apre ou fin vwayaje nan yon lòt peyi, ou ta dwe wè yon founisè swen sante ak mansyone ke ou te fèk vwayaje. Si ou te vizite yon zòn malarya risk, kontinye pran medikaman antimalarya ou pou osi lontan ke dirije, menm apre ou fin kite peyi a malarya ki afekte yo.

Top