Ale nan kontni prensipal la

Kat enfòmasyon sou sante

Pwogram Preparasyon pou Bioterrorism ak Ijans bay yon kat enfòmasyon sou sante pou ede ou pandan ijans medikal ak randevou doktè.

  • Ekri an lèt detache epi ranpli kat la ak enfòmasyon pèsonèl ou.
  • Si ou bezwen èd, mande doktè ou oswa enfimyè pou ede ou ranpli li.
  • Kenbe kat la avèk ou nan bous ou oswa valiz.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Kat enfòmasyon sou sante PDF Ranpli kat sa a avèk èd nan men founisè swen sante ou. Kenbe li avèk ou nan bous ou, valiz oswa lòt kote ki an sekirite. Oktòb 5, 2018
Top