Chuyển đến nội dung chính

Thẻ thông tin sức khỏe

Chương trình Khủng bố Sinh học và Chuẩn bị Kh ẩn cấp cung cấp thẻ thông tin sức khỏe để giúp bạn trong các trường hợp khẩn cấp y tế và các cuộc hẹn với bác sĩ.

  • In và điền vào thẻ với thông tin cá nhân của bạn.
  • Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của bạn để giúp bạn điền vào.
  • Giữ thẻ với bạn trong ví hoặc ví của bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thẻ thông tin sức khỏe PDF Điền vào thẻ này với sự giúp đỡ từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Giữ nó với bạn trong ví, ví hoặc nơi an toàn khác. Tháng Mười 5, 2018
Đầu trang