Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Rapòte yon maladi manje oswa enkyetid sekirite manje

Biwo Pwoteksyon Manje ap travay pou asire yon rezèv manje san danje epi an sante epi pou redwi kantite moun ki nan Philadelphia ki malad nan maladi ki fèt ak manje.

Philadelphia rezidan yo ak vizitè yo ka ede kenbe rezèv manje nan vil la an sekirite pa rapò sentòm maladi ki fèt ak manje ak lòt plent sou biznis manje.

Kouman

Si ou panse ou te vin malad nan yon biznis manje oswa te wè yon bagay ke ou panse ki te an sekirite nan yon biznis manje, rele (215) 685-7495 oswa 311.

Top