Chuyển đến nội dung chính

Ô nhiễm không khí và quy định chạy không tải cho xe có động cơ

Bộ Y tế Công cộng duy trì các quy tắc để giảm ô nhiễm không khí được sản xuất bởi các phương tiện cơ giới. Bạn có thể giúp bảo vệ và cải thiện chất lượng không khí của thành phố bằng cách báo cáo ô nhiễm không khí hoặc tiếng ồn, hoặc báo cáo việc chạy không tải bất hợp pháp cho Dịch vụ Quản lý Không khí.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định Quản lý Hàng không IX PDF Quy định kiểm soát khí thải từ xe cộ. Ngày 2 tháng 10 năm 2018
Hướng dẫn của người vận hành xe diesel về tuân thủ chạy không tải PDF Hướng dẫn về các quy tắc của Thành phố đối với các phương tiện chạy không tải, bao gồm cả những huyền thoại và sự thật về chạy không tải. Ngày 2 tháng 10 năm 2018
Lên trên