Ale nan kontni prensipal

Nitrisyon ak pwogram aktivite fizik

Travay pou kominote jis, an sante, ak vivan.

Osijè de

Jwenn Healthy Philly a Nitrisyon ak Pwogram Aktivite Fizik travay an kolaborasyon yo kreye anviwònman an sante nan Philadelphia pa:

  • Etabli jis politik manje ak sipòte kominote ki te dirije pwojè nitrisyon.
  • Mete estanda nitrisyon ak pwomosyon pi bon pratik pou ajans Vil, sistèm lopital, ak edikasyon timoun piti.
  • Ogmante aksè dlo pou bwè piblik ak sekirite dlo rezidansyèl yo.
  • Fè katye yo pi an sekirite ak amelyorasyon anviwònman bati ak plis opòtinite pou aktivite fizik.
  • Ankouraje lidèchip jèn yo.
  • Ede founisè swen sante yo edike pasyan yo ak kominote a.

Pwogram nou

Top