Chuyển đến nội dung chính

Chương trình dinh dưỡng và hoạt động thể chất

Làm việc cho các cộng đồng công bằng, lành mạnh và đáng sống.

Giới thiệu

Chương trình Dinh dưỡng và Hoạt động Thể chất của Get Healthy Philly hoạt động hợp tác để tạo ra môi trường lành mạnh hơn ở Philadelphia bằng cách:

  • Thiết lập chính sách lương thực và hỗ trợ các dự án dinh dưỡng do cộng đồng lãnh đạo.
  • Thiết lập các tiêu chuẩn dinh dưỡng và thúc đẩy các thực hành tốt nhất cho các cơ quan Thành phố, hệ thống bệnh viện và giáo dục mầm non.
  • Tăng cường truy cập, tiếp cận nước uống công cộng và an ninh nước dân cư.
  • Làm cho các khu dân cư an toàn hơn với cải thiện môi trường được xây dựng và nhiều cơ hội hơn cho hoạt động thể chất.
  • Bồi dưỡng khả năng lãnh đạo của giới trẻ.
  • Giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giáo dục bệnh nhân và cộng đồng của họ.

Các chương trình của chúng tôi

Đầu trang