Ale nan kontni prensipal la

KOVID-19

Bay sèvis, sipò, ak konsèy pou diminye pwopagasyon COVID-19 nan Philadelphia.

Osijè de

Depatman Sante Piblik mennen repons COVID-19 Philadelphia a. Nou bay sèvis, sipò, ak konsèy pou pwoteje rezidan nou yo kont COVID-19.

Kòm yon pati nan travay sa a, nou:

  • Pataje konsèy ak rekòmandasyon pou moun ak òganizasyon ka fè chwa ki pi an sekirite.
  • Travay avèk kominote defavorize yo pou yo ka jwenn aksè nan tès, tretman, ak vaksen yo.
  • Ofri tès COVID-19 ak vaksen nan sant sante Vil la.
  • Twous tès Pwovizyon pou òganizasyon ki baze nan kominote a ak evènman espesyal.
  • Swiv ak analize aktivite maladi lokal yo ak tandans.

Nou ap kounye a aprann viv ak coronavirus la. Nou pral kontinye adapte repons nou an pou nou ka diminye nouvo enfeksyon ak anpeche maladi grav.

Ou ka ede. Pran vaksen an epi rete lakay ou si ou malad. Mete yon mask si ou te alantou moun ki gen COVID-19 dènyèman. Ansanm, nou ka pwoteje tèt nou ak kominote nou an.

Konekte

Adrès
Divizyon Kontwòl Maladi
1101 Market St., 13th etaj
Philadelphia, PA 19107
Telefòn: (215) 685-5488
Top