Ale nan kontni prensipal la

COVID-19

Kesyon yo poze souvan

Konsènan COVID-19

Ki sa ki se COVID-19?

Plis +

Ki jan ou ka kenbe soti nan pwan COVID-19?

Plis +

Kijan ou trete COVID-19?

Plis +

Kisa ou ta dwe fè si ou panse ou gen COVID-19?

Plis +

Èske moun ki te refè soti nan COVID-19 iminitè a li? Kouman pou mwen konnen si mwen te re-enfekte?

Plis +

Si mwen gen yon kondisyon sante kache tankou dyabèt oswa modere ak opresyon grav, kisa mwen ta dwe fè si mwen devlope lafyèv, tous, oswa souf kout?

Plis +

Kontakte trase

Èske depatman sante a fè nenpòt ki trase kontak pou COVID-19?

Plis +

Timoun ak fanmi

Ki konsèy aktyèl mask/vaksinasyon pou lekòl K—12 ak anviwònman edikasyon timoun piti?

Plis +

Èske jèn timoun ka pran vaksen COVID-19 la?

Plis +

Èske gen nenpòt tretman pou timoun ki gen COVID-19?

Plis +

Èske mwen ka jwenn mammogram mwen apre mwen fin jwenn piki mwen an? Èske piki a lakòz kansè nan tete?

Plis +

Gwosès

Èske moun ansent ka pran vaksen an?

Plis +

Èske vin malad ak COVID-19 pandan y ap ansent danjere pou fetis la ap grandi?

Plis +

Èske tibebe ki fèt pou moun ki gen COVID-19 pandan gwosès ki gen anpil risk pou rezilta negatif?

Plis +

Ki sa ki li te ye sou COVID-19 ak bay tete?

Plis +

Mask ak biznis

Kilè ak ki kote li rekòmande mask?

Plis +

Èske mask yo mande nan lekòl yo?

Plis +

Èske gen nenpòt anviwònman kote mask yo toujou mande?

Plis +

Kilè anplwaye ki te gen COVID-19 oswa posib COVID-19 retounen nan travay san danje?

Plis +

Jwenn teste

Ki moun ki ta dwe fè tès?

Plis +

Ki kote mwen ka jwenn tès nan Philadelphia?

Plis +

Si mwen te deja teste pozitif, ki jan mwen konnen lè mwen ka sispann izole?

Plis +

Rete an sekirite

Ki lòt bagay mwen ka fè pou mwen pa malad?

Plis +

Kisa mwen ta dwe fè si mwen santi mwen malad?

Plis +

Kilè anplwaye ki te gen COVID-19 oswa posib COVID-19 retounen nan travay san danje?

Plis +

Èske moun ki gen opresyon oswa lòt pwoblèm pou l respire itilize mask?

Plis +

Vaksen

Poukisa mwen ta dwe pran vaksen an?

Plis +

Konbyen dòz vaksen mwen pral bezwen?

Plis +

Kijan vaksen COVID-19 yo travay?

Plis +

Èske gen yon pri pou vaksen an?

Plis +

Èske timoun yo ka pran vaksen COVID-19 la?

Plis +

Èske mwen ta dwe pran vaksen an si tès san mwen an pozitif pou antikò COVID-19?

Plis +

Konbyen tan pwoteksyon dire kont COVID-19 si mwen resevwa vaksen an?

Plis +

Ki jan tès sekirite pou vaksen yo travay ak ki jan nou konnen vaksen an an sekirite?

Plis +

Èske vaksen an san danje pou Afriken Ameriken yo? Èske vaksen an te teste sou Afriken Ameriken yo?

Plis +

Èske mwen ka pran COVID-19 soti nan pran vaksen an?

Plis +

Ki efè segondè posib nan vaksen COVID-19 la?

Plis +

Kisa k ap pase si yon moun pèdi kat vaksen yo?

Plis +

Èske vaksinasyon COVID-19 obligatwa nan Philadelphia?

Plis +
Top