Ale nan kontni prensipal la

Resous

Resous

Enprime gid sa a, gade videyo edikatif, epi telechaje resous itil pou lokatè ak pwopriyetè yo. Aprann plis sou danje ki genyen nan plon soti nan òganizasyon nasyonal ou fè konfyans.

Danje nan plon

Risk pou timoun yo

Timoun ki gen mwens pase 6 yo espesyalman vilnerab a anpwazònman plon. Kò k ap grandi yo absòbe plis plon pase granmoun fè, ak sèvo yo ak sistèm nève yo gen plis sansib a efè yo domaje nan plon.

Pifò timoun ki gen anpwazònman plon jwenn li nan pousyè plon nan kay ki te bati anvan 1978. Lè fin vye granmoun penti fant ak detach, li kreye pousyè plon. Plon pousyè soti nan chipin penti ka rezoud sou tè a ak lòt sifas epi pou yo jwenn sou men timoun yo.

Vil Philadelphia ankouraje tout timoun ki poko gen laj 6 an gen nivo plon yo teste nan laj 1 e ankò nan laj 2. Ou pa ka di si pitit ou a gen yon nivo plon ki wo nan konpòtman yo. Sèl fason pou konnen se fè yo teste yo.

Menm ti kantite plon ka afekte devlopman mantal ak fizik yon timoun grav. Gen kèk nan efè anpwazònman plon pa janm ka ale. Nan nivo trè wo, ekspoze plon ka fatal.

Ekspozisyon plon ka lakòz:

 • Lapawòl ak pwoblèm langaj.
 • Reta Devlopman.
 • Diminye zo ak kwasans nan misk.
 • Kowòdinasyon nan misk pòv yo.
 • Domaj nan sistèm nève a, ren, ak/oswa odisyon.
 • Kriz ak san konesans (nan ka nivo plon ekstrèmman wo).

Si yon timoun gen nivo plon ki wo

Si pitit ou a gen yon nivo plon 3.5 ug/dL (mikwogram pou chak deciliter) oswa pi wo, yon manm nan Pwogram Plon ak Healthy Homes ap kontakte ou. Yo pral vin lakay ou pou ede ou detèmine sous plon an ak sa ou ka fè pou kenbe fanmi ou an sekirite. Sèvis sa a gratis.

Si ou se yon pwopriyetè kay epi ou pa kapab peye reparasyon ki nesesè yo, Vil la ka ede ou jwenn yo gratis. Si ou lwe kay ou, Vil la ap travay avèk mèt kay ou pou fè pwopriyete a an sekirite pou fanmi ou.

Risk nan gwosès la

Plon ka pase soti nan yon moun ki ansent nan yon ti bebe ki poko fèt. Si ou gen twòp plon nan kò ou, li kapab:

 • Mete ou nan risk pou foskouch.
 • Kòz tibebe w la fèt twò bonè oswa twò piti.
 • Fè mal nan sèvo tibebe w la, ren, ak sistèm nève.
 • Kòz pitit ou a gen pwoblèm aprantisaj oswa konpòtman.

Si ou ansent, ou ta dwe:

 • Evite nenpòt reparasyon kay ki ta ka mete ou an kontak ak pousyè penti plon.
 • Evite travay nan yon anviwònman kote ou ka ekspoze a plon pousyè.

Risk pou granmoun

Plon se danjere a tout moun, men li se pi plis danjere nan timoun pase sa li se granmoun.

Pou granmoun, plon ka lakòz domaj sante grav nan nivo 40 ug/dL (mikrogram pou chak deciliter) oswa pi wo.

Travay ak plon

Ekspoze pou granmoun anjeneral rive lè yon moun ap travay nan yon anviwònman kote yo ekspoze a plon.

Moun kapab tou ekspoze a plon nan itilize nan pwodwi plon-kontamine.

Si yon moun nan kay ou a ap travay ak pousyè plon, fè yo chanje rad lè yo rive lakay ou. Kenbe soulye travay deyò epi lave tout rad travay separeman nan rès la nan lesiv fanmi an.

Si ou gen enkyetid sou ekspoze granmoun a plon, pale ak doktè ou.

Ki kote plon?

Plon nan ak toupatou nan kay ou

Pifò timoun ki gen anpwazònman plon jwenn li nan pousyè plon nan kay ki te bati anvan 1978. Lè fin vye granmoun fant penti plon ak detach, li kreye pousyè plon. Plon pousyè soti nan chipin penti ka rezoud sou tè a ak lòt sifas epi pou yo jwenn sou men timoun yo.

Plon ka jwenn nan dlo pou bwè si ou gen yon liy sèvis plon, oswa enstalasyon plonbri ki gen plon.

Ou kapab tou ekspoze a plon soti nan tè ki kontamine pa plon soti nan penti eksteryè. Plon pafwa yo jwenn nan pwodwi sa yo lè yo te fè deyò Etazini yo:

 • Potri
 • Jwèt pou Timoun yo
 • Bijou
 • Manje
 • Recours sante ak cosmétiques tankou kohl, kajal, ak surma

Aprann plis sou sous plon.

Pwogram Plon ak Healthy Kay Philadelphia a ap travay pou asire ke Philadelphians yo gen kay ki an sekirite ak an sante, gratis nan plon ak lòt danje. Pwopriyetè ak lokatè tou jwe yon wòl enpòtan nan asire ke kay lokasyon yo an sante epi san danje.

Plon nan dlo

Depatman Dlo Philadelphia (PWD) tès dlo nan Philadelphia yo dwe asire ke li an sekirite yo bwè. Dlo nan Philadelphia satisfè oswa depase estanda ki nesesè yo dwe san danje pou bwè ak benyen. Okenn nan vil la posede ak elektrisite dlo yo te fè nan plon.

Gen de fason pi gwo plon ka jwenn nan dlo nan Philadelphia:

 • Lè dlo chita nan plonbri te fè soti nan plon
 • Lè moso nan plonbri plon oswa soude kraze andedan tiyo dlo pou bwè

Nan Philadelphia, dlo trete pou fè l' vin pi an sekirite pou kay ki gen plonbri plon, men, toujou gen yon risk pou plon pou antre nan dlo lè ou gen plon nan plonbri ou.

Gade yon videyo sou ki jan plon vin nan dlo.

Philadelphia dlo bon kalite

Dlo pou bwè nan Philadelphia satisfè oswa depase estanda kalite leta ak federal dlo. Pou done bon jan kalite dlo chak ane, vizite paj kalite dlo potab Depatman Dlo Philadelphia a.

Plon ak bwè bon jan kalite dlo

Sous dlo pou bwè Philadelphia a, rivyè Delaware ak Schuylkill, pa gen nivo detektab nan plon. Lè plon yo jwenn nan dlo pou bwè, plon an ap vini soti nan plonbri kay la.

Paske plon ka jwenn nan dlo nan tiyo yo nan kay yo nan Philadelphia, PWD a trete dlo a ak yon tretman anti-korozyon ki ede anpeche plon soti nan lesivaj soti nan tiyo nan kay la lè li chita nan tiyo pou sis oswa plis èdtan. Tretman sa a fè Philadelphia connaît yon kriz plon ki te wè nan lòt vil Ameriken yo.

Siveyans pou plon nan dlo pou bwè Philadelphia a

Se rezèv dlo Philadelphia a ak anpil atansyon kontwole a asire w ke rezidan yo pwoteje soti nan plon ki ta ka jwenn nan dlo pou bwè. PWD a lalwa egzije pou teste dlo pou bwè nan kay ki gen liy sèvis plon chak twa zan pou asire ke tretman kontwòl korozyon ap travay.

Depi jen 1991, PWD a te teste pou nivo plon an akò avèk plon federal la ak Règ Copper.

Tiyo plon nan kay ou

Li estime ke apeprè 20,000 kay Philadelphia ka gen yon liy sèvis dlo (yon tiyo kouri soti nan prensipal la dlo nan kay la) ki se te fè nan plon. Ki pi gran enstalasyon kwiv, tiyo, ak soude (kote tiyo yo ansanm) ka gen ladan tou plon. Ranplase yon tiyo kwiv ki pi gran oswa valv ka yon fason ki senp pou diminye plon an.

Pou konnen si liy sèvis dlo ou fèt ak plon, swiv etap sa yo oswa itilize dyagram lan (PDF):

 1. Jwenn kontè dlo a nan sousòl ou. Gade nan tiyo a ki vini nan miray ranpa a nan deyò nan kay ou ak konekte nan mèt ou.
 2. Si tiyo a pentire, sèvi ak papye pou ekspoze metal la. Ak anpil atansyon grate tiyo a metal (tankou ou ta yon tikè lotri) ak yon kle oswa yon pyès monnen. Pa sèvi ak yon kouto oswa lòt zouti byen file. Pran swen pa fè yon twou nan tiyo a. Si grate a vire yon koulè ajan klere, li ta ka plon oswa asye.
 3. Pou detèmine si tiyo a se plon oswa asye, jwenn yon leman frijidè fò. Mete leman an sou tiyo a. Si yon leman baton, li se yon tiyo asye.
 4. Ou kapab tou achte yon twous tès plon nan yon pyès ki nan konpitè oswa magazen amelyorasyon lakay ou. Twous sa yo yo te itilize yo teste sa ki tiyo a te fè soti nan-pa dlo a andedan. Gade pou yon twous EPA-rekonèt.

Si ou pa gen yon liy sèvis plon men ou gen plon nan dlo ou, yon bòs plonbye ki gen lisans ak anrejistre ka enspekte tiyo ou yo ak lòt plonbri pou plon.

K ap viv ak tiyo plon

Si ou gen tiyo plon, yon fason pou kenbe fanmi ou an sekirite se kole oswa netwaye tiyo ou yo. Nenpòt ki lè ou pa te itilize dlo a nan kay ou pou sis èdtan oswa plis ou ta dwe kole tiyo ou yo.

Pou fè sa, vire sou tiyo a dlo frèt nan lavabo yo kote ou jwenn dlo pou bwè ak kwit manje epi kite dlo a kouri pou twa minit.

Lòt dlo nan kay la itilize tankou lave rad, douch, oswa flòch twalèt la yo tou bon fason yo pote dlo fre soti nan sistèm nou an nan plonbri lakay ou. Flushing tiyo ou retire plon ki ka te vinn nan dlo pandan ke li te chita nan tiyo yo, rès.

Li enpòtan tou pou netwaye aerateur tiyo ak ekran pou retire nenpòt debri nan men yo.

Jwenn videyo ak enstriksyon flòch printable yo aprann plis sou flòch tiyo ou yo.

Si tiyo yo te detounen

Nan kèk sitiyasyon, kliyan ki gen tiyo plon ta dwe fè yon kole plis bon jan nan tiyo yo (PDF).

 • Apre travay nan lari, tankou resurfacing oswa konstriksyon lou ki ka retire patikil plon.
 • Apre yo fin liy plon ou ranplase, ki ka lakòz patikil plon kraze nan plonbri yo.

Ranplase tiyo plon

Nan Philadelphia, genyen de pwogram pou ede pwopriyetè ranplase liy sèvis dlo yo ki fè plon.

 • Pwogram Kredi Ijans Pwopriyetè (HELP) se yon prè zewo-enterè pou pwopriyetè kay ki vle ranplase yon liy sèvis dlo ki fèt ak plon.
 • Si Vil la ap ranplase dlo a prensipal nan lari ou ak liy sèvis dlo ou a te fè nan plon, Vil la pral ranplase liy sèvis dlo ou a pou gratis. Ou dwe bay pèmisyon pou Vil la fè sa. PWD ap notifye rezidan yo pa lèt plizyè mwa anvan travay la pwograme yo kòmanse.

Ou ka kontakte tou nenpòt bòs plonbye azil pou bay yon estimasyon pou ranplase liy sèvis plon ak lòt sous plon nan plonbri yo.

Jwenn ak ranplase plonbri plon ka chè, men retire plon pèmanan se opsyon ki pi an sekirite.

 

Plon nan tè

Plon ka jwenn nan tè soti nan ekaye penti sou deyò a nan kay, ki soti nan plon gazolin soti nan machin, ak nan operasyon fin vye granmoun endistriyèl. Plon nan tè ka Suivi nan kay sou soulye, rad, ak zouti.

Si ou deside ke ou vle jwenn tè ou teste pou plon, asire w ke ou sèvi ak yon laboratwa tès bon repitasyon.

Rezilta yo pral gen yon nimewo nan pati pou chak milyon dola (ppm).

Nivo plon (pati pou chak milyon) Nivo kontaminasyon plon
Mwens pase 150 Okenn pou ba anpil. Pifò tè gen nivo ki ba nan plon nan li (10-50 ppm).
Soti nan 150 a 400 Ba. Prekosyon tankou lave men ak mete jaden byen lwen soti nan lari ak bilding fin vye granmoun yo ta dwe ase.
Soti nan 400 a 1,000 Mwayen. Tretman obligatwa pou zòn jwe itilize pa timoun ki poko gen sis zan. Pran prekosyon adisyonèl anvan jadinaj.
Pi gran pase 1,000 Segondè. Pa jaden nan tè sa a epi pa pèmèt timoun yo antre an kontak avèk li.

Pou evite ekspoze a plon soti nan tè ou kapab:

 • Kenbe tè ki kouvri lè l sèvi avèk konkrè, zèb (kote li ap grandi byen), ak twal jaden flè plis paye (kote zèb pa grandi byen).
 • Mete jaden ou oswa zòn jwe timoun yo osi lwen ke posib nan lari okipe oswa otowout ak bilding ki pi gran, epi lwen kote goutyè tanpèt vid akote kay ou.
 • Siye pye ou sou tapi pòt devwa lou andedan ak deyò. Kite soulye ou nan pòt la.
 • Lave men pitit ou a apre yo fin jwe deyò.

Si ou vle grandi manje nan lakou ou, ou ka:

 • Sèvi ak kabann plante leve soti vivan.
 • Kouvri zòn nan jaden ak twal jaden flè ak Lè sa a, ak tè fre ak konpòs.
 • Asire ou ke ou lave ak kale fwi ak legim ke ou grandi.

Plon soti nan konstriksyon

Pwojè konstriksyon ak demolisyon nan kay ou ka kreye pousyè plon. Ou ka ede diminye risk ou genyen pou ekspoze.

 • Kenbe fenèt yo fèmen pandan moman travay pik yo.
 • Regilyèman mouye-mop planche ak mouye-siye baz fenèt.
 • Evite swiv tè nan kay ou. Mete doormats deyò ak andedan tout antre. Retire soulye ou anvan ou vini andedan.
 • Regilyèman lave men pitit ou yo ak jwèt.

Si w ap renovasyon lakay ou:

EPA a gen règleman pou nenpòt moun ki fè renovasyon nan yon kay, apatman, lekòl oswa etablisman ki bati anvan 1978. Tout kontraktè oswa travayè yo dwe resevwa fòmasyon epi sètifye nan EPA Renovasyon, Reparasyon, ak Penti (RRP). Enfòmasyon sou founisè antrènman EPA apwouve ak renovatè sètifye ki disponib sou entènèt nan sit entènèt Pwogram Renovasyon, Reparasyon, ak Penti EPA a.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou plon ak konstriksyon nan Administrasyon Sante ak Sekirite Occupational.

Règ pou pwojè konstriksyon ak demolisyon

Nan 2016, Komisyon Konsèy Kontwòl Polisyon Air Philadelphia a te kreye egzijans ki fèt pou limite ekspoze piblik la nan pousyè. Pwopriyetè pwopriyete ak operatè nan pwojè konstriksyon oswa demolisyon dwe:

 • Notifye moun ki ap viv tou pre annatant konstriksyon oswa demolisyon pwojè omwen 10 jou anvan yo kòmanse travay.
 • Sèvi ak teknik debaz kontwòl pousyè diminye ak limite kreyasyon an pousyè plon.

Jwenn plis enfòmasyon sou anpwazònman plon

Prevansyon

Kenbe kay ou an sekirite nan plon

Menm ti kantite plon ka lakòz pwoblèm sante grav pou timoun yo. Men kèk fason ou ka kenbe kay ou an sekirite nan anpwazònman plon:

 • Bale ak vakyòm planche yo chak jou.
 • Kenbe timoun yo lwen penti kap dekale ak reparasyon kay ki deranje penti abazde.
 • Lave men pitit ou yo, sison, jwèt, ak bèt boure yo anvan yo manje oswa ti dòmi.
 • Siye sifas difisil tankou planche, zòn jwe, ak fenèt ak yon moso twal mouye oswa sèvyèt papye omwen yon fwa chak semèn.
 • Pran swen fanmi ou manje ki wo nan kalsyòm, fè, ak Vitamin C. manje sa yo ka ede kenbe plon soti nan kò a.
  • Kalsyòm se nan lèt, yogout, fwomaj, ak legim fèy vèt tankou epina.
  • Iron se nan vyann mèg wouj, pwa, manba, ak sereyal.
  • Vitamin C se nan zoranj, vèt ak wouj piman, ak ji.
 • Toujou lave fwi ak legim fre pou retire pwodui chimik oswa pestisid ki ka gen plon.
 • Pa janm kwit ak dlo cho. Toujou kòmanse ak dlo frèt kole nenpòt depo plon soti nan tiyo yo.
 • Si ou travay ak penti, machin, konstriksyon bilding, pousyè tè, oswa tè, kite rad travay nan travay oswa chanje rad anvan ou manyen pitit ou a.
 • Pa sèvi ak remèd sante ak pwodui kosmetik (tankou kohl, kajal, ak surma) soti nan lòt peyi yo. Gen kèk nan pwodwi sa yo yo te jwenn ki genyen nivo segondè nan plon.
 • Pa sèvi ak enpòte po ajil lustres ak asyèt yo kwit manje, sèvi, oswa magazen manje. Pa sèvi ak potri ki chipped oswa fann.
 • Sèvi ak prekosyon ak manje, jwèt timoun yo, ak bijou ki fèt nan lòt peyi yo. Atik sa yo ka gen plon.

K ap viv ak tiyo plon

Si ou gen tiyo plon, yon fason pou kenbe fanmi ou an sekirite se kole oswa netwaye tiyo ou yo. Nenpòt ki lè ou pa te itilize dlo a nan kay ou pou sis èdtan oswa plis ou ta dwe kole tiyo ou yo.

Pou fè sa, vire sou tiyo a dlo frèt nan lavabo yo kote ou jwenn dlo pou bwè ak kwit manje epi kite dlo a kouri pou 3 minit. Lòt dlo nan kay la itilize tankou lave rad, douch, oswa flòch twalèt la yo tou bon fason yo pote dlo fre soti nan sistèm nou an nan plonbri lakay ou.

Gade yon videyo sou konsèy netwayaj chak jou pou tiyo plon.

Pale ak mèt kay ou

Li enpòtan pou jwenn ak ranje plon lakay ou pi vit ke posib. Si ou lwe kay ou, pale ak mèt kay ou sou nenpòt penti kap dekale oswa chipping. Yo ta dwe repare li byen vit nan yon fason plon-an sekirite. Reparasyon lakay tankou sable oswa grate penti ka kreye pousyè danjere. Asire w ke tout reparasyon yo fè san danje san yo pa brase moute pousyè plon.

Si mèt kay ou pa repare pwoblèm nan, ou ka rapòte li bay Depatman Lisans ak Enspeksyon lè w rele 311.

Responsablite mèt kay

Reparasyon danje plon

Pwopriyetè yo oblije teste ak sètifye pwopriyete lokasyon kòm plon-an sekirite oswa plon-gratis kèlkeswa laj yon timoun, yo nan lòd yo:

 • Egzekite yon kontra-lwaye nouvo oswa renouvle oswa
 • Resevwa oswa renouvle yon lisans pou lokasyon.

Aprann plis bagay sou règleman sa a.

Si Depatman Sante Piblik teste yon kay pou penti plon epi li jwenn ke gen yon danje, mèt kay la ta dwe anboche yon Ajans Pwoteksyon Anviwònman (EPA) kabinè avoka sètifye pou fikse li. Konpayi sa yo anplwaye renovasyon sètifye ki resevwa antrènman pa founisè fòmasyon EPA apwouve epi swiv pratik travay ki an sekirite plon. Si yon pwopriyetè kay oswa pwopriyetè kay pa repare danje plon yo nan pwopriyete yo, yo ka refere yo bay Tribinal Plon.

Fè vil la plon-an sekirite

Tès plon

Pifò timoun ki gen twa ane nan Philadelphia yo te teste pou plon ki wo omwen yon fwa. Ant 2011 ak 2021, 30-40% timoun yo te teste pa yon ane ki gen laj. Yon lòt 30-40% yo te teste ant youn ak de, ak yon lòt 8-12% yo te teste ant de ak twa.

Nan Philadelphia jodi a, wo nivo plon san nan mitan timoun yo te vin mwens komen. Nan 2011, sou 18% nan tès depistaj twa ane-timoun ki gen tout tan tout tan te gen yon tès ki wo plon san (5 ug/dL oswa pi wo). Nan 2021, sa a te refize apeprè 6%. Apeprè 4% nan twa ane-timoun ki gen nan 2011 janm te gen yon tès plon san wo nan 10 ug/dL oswa pi wo konpare ak apeprè 2% nan 2021.

Li dènye rapò sou tès plon nan Philadelphia.

Plon Gwoup Konsiltatif

Nan 2017, Majistra Jim Kenney te pibliye rapò final la ak rekòmandasyon nan Gwoup Konsiltatif Prevansyon Prevansyon pou Timoun Philadelphia Childhood Lead. Rapò sa a konplete angajman Vil la te fè pou diminye anpwazònman plon nan rapò “Plon-gratis Kids: Anpeche anpwazònman plon nan Philadelphia” rapò, lage nan mwa desanm 2016.

Li rezilta plon Advisory Group la.

Lwa ak règleman

Vil Philadelphia gen lwa ak règleman pou pwoteje rezidan yo kont kondisyon lavi ki pa an sekirite. Lwa ak règleman sa yo asire ke lojman an sekirite e ke pwopriyetè yo responsab.

Lejislasyon

 • Pwopriyetè yo oblije teste ak sètifye pwopriyete lokasyon kòm plon-an sekirite oswa plon-gratis, kèlkeswa laj yon timoun, yo nan lòd yo:
  • Egzekite yon kontra-lwaye nouvo oswa renouvle oswa
  • Resevwa oswa renouvle yon lisans pou lokasyon.

Aprann plis bagay sou règleman sa a.

Plon ak Copper Règ EPA a

Philadelphia avèk siksè pase wonn ki pi resan nan tès bon jan kalite dlo pou plon nan wobinè kliyan yo. Anplis tès regilye yo fè chak ane nan kay la wobinè sou demann, nou konfòme tou avèk règleman dlo federal pou bwè, ki defini nan Règ Plon ak Copper EPA a. Règleman sa a mande pou nou echantiyon dlo nan wobinè nan kay ki gen liy sèvis plon chak twa zan. 90 pousan nan kay yo echantiyon yo dwe gen nivo plon anba nivo aksyon an nan 15 ppb.

Depi jen 1991, PWD a te teste pou nivo plon an akò avèk plon federal la ak Règ Copper.

Kondisyon pou konstriksyon ak demolisyon

Nan 2016, Komisyon Konsèy Kontwòl Polisyon Air Philadelphia a te kreye egzijans ki fèt pou limite ekspoze piblik la nan pousyè. Pwopriyetè pwopriyete ak operatè nan pwojè konstriksyon oswa demolisyon dwe:

 • Notifye moun ki ap viv tou pre annatant konstriksyon oswa demolisyon pwojè omwen 10 jou anvan yo kòmanse travay.
 • Sèvi ak teknik debaz kontwòl pousyè diminye ak limite kreyasyon an pousyè plon.

Tribinal Plon

Si yon pwopriyetè kay oswa pwopriyetè kay pa repare danje plon yo nan pwopriyete yo, yo ka refere yo bay Tribinal Plon.

Lè nivo plon san yon timoun teste nan 3.5 oswa pi wo, founisè swen sante timoun nan avize Pwogram Plon ak Healthy Homes (LHHP). LHHP ap vizite pwopriyete kote timoun nan ap viv la epi fè yon enspeksyon konplè pou danje plon yo. Rapò enspeksyon an detay tout sifas ki nan pwopriyete a ki dwe repare.

LHHP ap bay mèt kay la oswa pwopriyetè kay la yon lòd pou korije danje plon yo nan lespas 30 jou. Nan moman sa a, mèt pwopriyete a ka kalifye pou finansman pou ede retire danje plon yo. LHHP ap travay avèk pwopriyetè pwopriyete a pou wè si yo kalifye pou finansman ak/oswa èd pou kowòdone reparasyon plon an.

LHHP ap re-enspekte pwopriyete a apre 30 jou. Si mèt pwopriyete a echwe pou pou fè oswa pwograme reparasyon yo, oswa li pa swiv direktiv ratrapaj apwopriye, LHHP ap enfòme Depatman Lwa Vil la. Depatman Lalwa pral kontakte mèt pwopriyete a avèk yon dat pou parèt nan Tribinal Plon.

Anvan dat tribinal la, pwopriyetè pwopriyete a gen opòtinite pou fè oswa pwograme reparasyon yo. Si travay la fini oswa nan pwogrè nan dat tribinal la, Depatman Lalwa ka swa sispann referans tribinal la oswa bay yon kontinyasyon. Si mèt pwopriyete a pa fè reparasyon yo, jij la ka enpoze amann ki sòti nan $2,000 a $250,000.

Resous

Plon nan tiyo

Plon nan kay la

Aprann plis bagay sou anpwazònman plon

Règleman

Top