Ale nan kontni prensipal la

Plon lwa penti ak règleman

Vil Philadelphia gen lwa ak règleman pou pwoteje rezidan yo kont kondisyon lavi ki pa an sekirite.

Philadelphia plon penti Divilgasyon ak Lwa Sètifikasyon

Nan 2012, Kòd Vil la te amande pou enkli Divilgasyon Penti Plon ak Lwa Sètifikasyon an. Lwa a mande pou mèt pwopriyete bati anvan 1978 bay lokatè a ak sètifikasyon prepare pa yon teknisyen siye pousyè ki deklare ke pwopriyete a se swa plon-an sekirite oswa plon-gratis. Pwopriyetè yo oblije teste ak sètifye pwopriyete lokasyon kòm plon-an sekirite oswa plon-gratis yo nan lòd yo:

  • Egzekite yon kontra-lwaye nouvo oswa renouvle
  • Resevwa oswa renouvle yon lisans pou lokasyon.

Lòt règleman

  • Distri lekòl la nan Philadelphia fè tès dlo nan chak lekòl sou yon sik senk ane. Sa a ede garanti ke elèv yo gen aksè a dlo pou bwè san danje nan lekòl la. Tout rezilta tès dlo yo afiche sou entènèt pou wè piblik la.
  • Distri lekòl la nan Philadelphia dwe kenbe bilding li yo an sekirite nan danje anviwònman an, ki gen ladan amyant, mwazi, ak penti plon.
  • Tout lekòl ak enstalasyon swen jou ki gen lisans k ap pran swen 13 oswa plis timoun oblije teste tout plòg dlo potab pou plon epi soumèt rezilta yo bay Depatman Sante Piblik.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Sètifikasyon Kalite Dlo kòm yon Kondisyon Occupancy pou Sèten Bilding yo itilize pou Edikasyon PDF Òdonans sa a egzije enstalasyon edikasyonèl ak enstalasyon gadri timoun ki gen plis pase 13 timoun pou sètifye dlo sa ki soti nan chak priz bwè gen mwens pase 10 pati pou chak milya nan plon. Tès bon jan kalite dlo a dwe fèt nan lespas senk ane. Novanm 25, 2019
Estanda Divès ak Kondisyon: Penti Plon ak Lòt Danje Plon PDF Òdonans sa a amande Tit 6 nan Kòd la Philadelphia, ki gen tit “Kòd Sante,” ki gen rapò ak plon danje penti ak lòt vyolasyon, bay pou peryòd apèl ak pou penalite, bay pou enspeksyon ak frè, revize definisyon, ak ankouraje sekirite plon. Novanm 25, 2019
Philadelphia plon penti Divilgasyon ak Lwa Sètifikasyon PDF A Philadelphia plon pentire Divilgasyon Et Certification lalwa mande propriétaires de propriété ki te bati devan 1978 Et lwe pou timoun sis zan ou pi piti pou bay lokatè a ak certification pwepare pa yon sètifye enspektè plon indiquant ke pwopriyete a se swa plon lib ou plon san danje. Septanm 12, 2019
Divilgasyon Penti Plon Rezidans lan ak Fanmi Swen Jou pou Timoun Etablisman Sètifikasyon Plon PDF Òdonans sa a egzije pou enstalasyon swen pou timoun fanmi yo sètifye kòm plon-gratis oswa san danje anvan yo pral akòde yon lisans yo opere pa Depatman Lisans ak Enspeksyon. Novanm 25, 2019
Divilgasyon Penti Plon Rezidans lan ak Fanmi Swen pou Timoun Jou Etablisman Sètifikasyon Plon (Klarifikasyon) PDF Òdonans sa a pèmèt enstalasyon swen pou timoun fanmi yo jiska 1 janvye 2020 reyalize konfòmite avèk egzijans san plon oswa san danje plon. Novanm 25, 2019
Sètifikasyon Espesyal nan Enspeksyon pou Occupancies Edikasyon PDF Òdonans sa a mande pou edikasyon fasilite yo sètifye ke plant yo te konstwi ki fèt aprè 1978 ou ke plant la an sekirite de risques penti plon jan yo detèmine pa yon enspektè sètifye plon. Si yo idantifye nenpòt danje penti plon pandan enspeksyon an, etablisman an dwe pran aksyon korektif oswa izole zòn nan. Novanm 25, 2019
Tès Nivo Plon nan Timoun PDF Òdonans sa a egzije pou doktè yo teste nenpòt timoun ant 9 ak 21 mwa ki gen laj pou yon nivo plon san. Timoun ki gen ant 21 ak 72 mwa dwe genyen tou yon tès nivo plon san omwen yon fwa apre laj 21 mwa. Novanm 25, 2019
Top