Chuyển đến nội dung chính

Luật và quy định về sơn chì

Thành phố Philadelphia có luật và quy định để bảo vệ cư dân khỏi các điều kiện sống không an toàn.

Luật chứng nhận và tiết lộ sơn chì Philadelphia

Năm 2012, Bộ luật Thành phố đã được sửa đổi để bao gồm Luật Chứng nhận và Tiết lộ Sơn Chì. Luật yêu cầu chủ sở hữu bất động sản được xây dựng trước năm 1978 phải cung cấp cho người thuê chứng nhận do kỹ thuật viên lau bụi chuẩn bị nói rằng tài sản đó an toàn hoặc không có chì. Chủ nhà được yêu cầu kiểm tra và chứng nhận tài sản cho thuê là an toàn chì hoặc không chì để:

  • Thực hiện một hợp đồng thuê mới hoặc gia hạn
  • Nhận hoặc gia hạn giấy phép cho thuê.

Các quy định khác

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Chứng nhận chất lượng nước như một điều kiện cư trú cho một số tòa nhà được sử dụng cho giáo dục PDF Sắc lệnh này yêu cầu các cơ sở giáo dục và cơ sở chăm sóc trẻ em với hơn 13 trẻ em phải chứng nhận rằng nước từ mỗi cửa hàng uống chứa ít hơn 10 phần tỷ chì. Việc kiểm tra chất lượng nước như vậy phải được tiến hành trong vòng năm năm. Tháng Mười Một 25, 2019
Các tiêu chuẩn và yêu cầu khác: Sơn chì và các mối nguy hiểm chì khác PDF Sắc lệnh này sửa đổi Tiêu đề 6 của Bộ luật Philadelphia, có tên “Bộ luật Y tế”, liên quan đến các mối nguy hiểm về sơn chì và các vi phạm khác, để quy định thời gian kháng cáo và các hình phạt, quy định về kiểm tra và lệ phí, sửa đổi định nghĩa và thúc đẩy an toàn chì. Tháng Mười Một 25, 2019
Luật chứng nhận và tiết lộ sơn chì Philadelphia PDF Luật Chứng nhận và Tiết lộ Sơn Chì Philadelphia yêu cầu chủ sở hữu tài sản được xây dựng trước năm 1978 và cho trẻ em từ sáu tuổi trở xuống thuê phải cung cấp cho người thuê chứng nhận được chuẩn bị bởi một thanh tra trưởng được chứng nhận nói rằng tài sản không có chì hoặc an toàn chì. Tháng Chín 12, 2019
Tiết lộ Sơn Chì Khu dân cư và Chứng nhận Chì của Cơ sở Chăm sóc Trẻ em Gia đình PDF Sắc lệnh này yêu cầu các cơ sở giữ trẻ ban ngày của gia đình phải được chứng nhận là không có chì hoặc an toàn chì trước khi giấy phép hoạt động sẽ được cấp bởi Bộ Giấy phép và Thanh tra. Tháng Mười Một 25, 2019
Tiết lộ Sơn Chì Khu dân cư và Chứng nhận Chì của Cơ sở Chăm sóc Trẻ em Gia đình (Làm rõ) PDF Sắc lệnh này cho phép các cơ sở giữ trẻ ban ngày của gia đình cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 để đạt được sự tuân thủ các yêu cầu không có chì hoặc an toàn chì. Tháng Mười Một 25, 2019
Chứng nhận đặc biệt về kiểm tra đối với người ở trong giáo dục PDF Sắc lệnh này yêu cầu các cơ sở giáo dục chứng nhận rằng cơ sở của họ được xây dựng sau năm 1978 hoặc cơ sở an toàn trước các mối nguy hiểm sơn chì như được xác định bởi một thanh tra trưởng được chứng nhận. Nếu bất kỳ nguy cơ sơn chì nào được xác định trong quá trình kiểm tra, cơ sở phải thực hiện hành động khắc phục hoặc cách ly khu vực. Tháng Mười Một 25, 2019
Kiểm tra mức độ chì ở trẻ em PDF Sắc lệnh này yêu cầu các bác sĩ kiểm tra bất kỳ trẻ em nào từ 9 đến 21 tháng tuổi về mức độ chì trong máu. Trẻ em từ 21 đến 72 tháng tuổi cũng phải được xét nghiệm nồng độ chì trong máu ít nhất một lần sau 21 tháng tuổi. Tháng Mười Một 25, 2019
Lên trên