Chuyển đến nội dung chính

Yêu cầu chất lượng nước đối với trường học và cơ sở chăm sóc ban ngày

Mục A-703 của Bộ luật Philadelphia yêu cầu mỗi cơ sở chăm sóc ban ngày ở Philadelphia chăm sóc 13 trẻ em trở lên kiểm tra tất cả các cửa hàng nước uống để tìm chì và nộp kết quả cho Bộ Y tế Công cộng. Các xét nghiệm này phải được tiến hành ít nhất năm năm một lần.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Yêu cầu về chất lượng nước đối với trường học và cơ sở chăm sóc ban ngày PDF Tất cả các trường học được cấp phép và các cơ sở chăm sóc ban ngày ở Philadelphia chăm sóc cho 13 trẻ em trở lên được yêu cầu kiểm tra tất cả các cửa hàng nước uống để tìm chì và nộp kết quả cho Bộ Y tế Công cộng. Tháng Một 30, 2020
Đầu trang