Chuyển đến nội dung chính

Philly311 báo cáo hàng tháng

Báo cáo hàng tháng của Philly311 bao gồm thông tin về mức độ cuộc gọi, vé dịch vụ và yêu cầu dịch vụ và thông tin.

2024

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Báo cáo Contact Center - Tháng 1 năm 2024 PDF Tháng Hai 13, 2024
Báo cáo Contact Center - Tháng 2 năm 2024 PDF 5 Tháng Ba, 2024
Báo cáo Contact Center - Tháng 3 năm 2024 pptx 9 Tháng Tư, 2024
Báo cáo Contact Center - Tháng 4 năm 2024 PDF 7 Tháng Năm, 2024

2023

2022

2021

Báo cáo năm 2020

Báo cáo năm 2019

Báo cáo 2018

Báo cáo năm 2017

Lên trên