Chuyển đến nội dung chính

Sự tham gia của cộng đồng

Philly311 tham gia với cộng đồng để giúp họ xác định và báo cáo các vấn đề về chất lượng cuộc sống.

Yêu cầu một người nói

Nếu bạn quan tâm đến việc có một chuyên gia Philly311 nói chuyện với tổ chức của bạn, bạn có thể điền vào biểu mẫu yêu cầu diễn giả trực tuyến của chúng tôi. Đưa ra yêu cầu ít nhất ba tuần trước khi sự kiện diễn ra.

Diễn giả là nhân viên của Thành phố Philadelphia có chuyên môn về nền tảng Philly311. Không có chi phí cho các cuộc nói chuyện.

Gửi mẫu yêu cầu


Tìm hiểu thêm trực tuyến

Tìm hiểu cách bạn có thể đóng một vai trò tích cực trong Thành phố và giúp cải thiện cộng đồng của bạn. Các khóa học tự theo nhịp độ này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết về Philly311.

Bắt đầu một khóa họcTìm kiếm cơ sở kiến thức 311

Bạn cũng có thể sử dụng cơ sở kiến thức của chúng tôi để duyệt các chủ đề và bài viết phổ biến liên quan đến các câu hỏi dựa trên 311 của bạn.

Tìm kiếm một bài viết

Đầu trang