Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Liên lạc Vùng lân cận Philly311

Đào tạo cư dân báo cáo các vấn đề an toàn bằng cách sử dụng Philly311.

Về

Chương trình Liên lạc Vùng lân cận đào tạo cư dân để xác định và báo cáo các vấn đề chất lượng cuộc sống được thảo luận trong các cuộc họp cộng đồng với Philly311. Các liên lạc viên có thể tra cứu các vấn đề được báo cáo của họ và truy cập cơ sở dữ liệu thông tin của 311 bằng Cổng thông tin Đối tác của Philly311. Hơn 1.000 liên lạc viên khu phố đã được đào tạo kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2009.

Trong các buổi đào tạo chương trình, người tham dự học cách:

  • Báo cáo sự cố bằng cách sử dụng cổng thông tin đối tác.
  • Truy cập cơ sở kiến thức của Philly311.
  • Theo dõi các yêu cầu dịch vụ.

Trong quá trình tập huấn, người tham dự cũng có thể tạo tài khoản tổ chức cộng đồng để tổ chức các mối quan tâm của cộng đồng và nhận câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể về khu vực lân cận của họ.

Để đủ điều kiện được đào tạo, bạn phải có quyền truy cập internet, tiếp cận và cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy tính. Đào tạo có thể được thực hiện trực tuyến và trực tiếp.

Kết nối

E-mail 311nlp@phila.gov
Phone: 311
Philly311

Process and eligibility

To be eligible, you must have internet access and feel comfortable using a computer.

Training can be taken online and in-person.

For in-person training, residents can schedule a session for their neighborhood. Training sessions require at least five attendees and are 1.5 hours long. To schedule a training session, the requester must be able to provide a designated training space with a computer for each attendee and internet access (such as a public computer lab, community space, or library). The training must be scheduled 4 to 6 weeks in advance.

Online trainings require a computer or mobile device and internet access. They can be taken at any time and do not need to be scheduled in advance.

Request a training in-person or online

Request a training to become a Neighborhood Liaison and learn how to use Philly311’s Partner Portal.


Top