Chuyển đến nội dung chính

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

Làm thế nào để chuẩn bị cho các loại trường hợp khẩn cấp khác nhau có thể xảy ra ở Philadelphia.

Tham dự một hội thảo

Tham dự một hội thảo và tìm hiểu những gì cần làm trong trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm

Lập một kế hoạch khẩn cấp

Làm thế nào để lập một kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào có thể xảy ra. Tìm hiểu thêm

Lập kế hoạch cho mọi người

Làm thế nào để lập kế hoạch khẩn cấp cho mọi người trong gia đình của bạn, bao gồm cả vật nuôi của bạn. Tìm hiểu thêm

Làm một bộ dụng cụ trú ẩn tại chỗ

Làm thế nào để tạo ra một bộ dụng cụ để giữ trong nhà của bạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp khi bạn không thể ra khỏi nhà. Tìm hiểu thêm

Làm túi đi

Làm thế nào để làm một bộ sơ tán cá nhân. Nó nên có nguồn cung cấp cơ bản để giúp giữ cho bạn và gia đình bạn khỏe mạnh và an toàn. Tìm hiểu thêm

Giữ tài liệu an toàn

Làm thế nào để giữ cho các tập tin và hồ sơ giấy và máy tính của bạn an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm

Biết nên ở lại hay đi

Phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi bạn phải ở nhà, và trong trường hợp khẩn cấp đòi hỏi bạn phải sơ tán. Tìm hiểu thêm

Luôn được thông báo

Luôn được thông báo trong trường hợp khẩn cấp bằng cách sử dụng ReadyPhiladelphia, các phương tiện truyền thông và Philly311. Tìm hiểu thêm
Lên trên