Chuyển đến nội dung chính

Làm thế nào để sẵn sàng

Trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Những tài nguyên này sẽ giúp bạn lập kế hoạch trước và biết phải làm gì khi trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Mối nguy hiểm do con người gây ra

Phải làm gì khi có những mối nguy hiểm do con người gây ra ở Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Các mối nguy hiểm tự nhiên

Làm thế nào để xử lý các mối nguy hiểm tự nhiên có thể tấn công Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

Làm thế nào để chuẩn bị cho các loại trường hợp khẩn cấp khác nhau có thể xảy ra ở Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Sau một trường hợp khẩn cấp

Phải làm gì sau trường hợp khẩn cấp, bao gồm làm thế nào để có được quyền truy cập vào một khu vực hạn chế và làm thế nào để có được tài trợ khắc phục thảm họa. Tìm hiểu thêm

Làm thế nào bạn có thể giúp

Làm thế nào bạn có thể giúp đỡ sau một thảm họa. Tìm hiểu thêm
Đầu trang