Chuyển đến nội dung chính

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại: 311
ReadyPhiladelphia

Thông báo bằng văn bản và email về thảm họa, thời tiết khắc nghiệt và các trường hợp khẩn cấp tại địa phương.

Hội thảo chuẩn bị

Các hội thảo đặc biệt về cách chuẩn bị sẵn sàng cho một loạt các trường hợp khẩn cấp và các mối nguy hiểm địa phương.

Lên trên