Chuyển đến nội dung chính

Hội thảo ReadyBusiness Continuity

Hội thảo READY Business được thiết lập để bạn sẵn sàng khi thảm họa xảy ra.

25% doanh nghiệp không bao giờ mở cửa trở lại sau thảm họa. Tại Văn phòng Quản lý Khẩn cấp, chúng tôi muốn đảm bảo rằng các doanh nghiệp địa phương và tổ chức phi lợi nhuận được trang bị kiến thức phù hợp về cách phục hồi sau trường hợp khẩn cấp.

Với trung bình 90.000 đô la trong các yêu cầu bồi thường lũ lụt thương mại từ những năm 2011-2015, các doanh nghiệp cần hiểu rõ hơn về những việc cần làm khi xảy ra khẩn cấp. Với chương trình READY Business kéo dài một tiếng rưỡi của chúng tôi, các doanh nghiệp sẽ nhận được thông tin về cách thiết lập Kế hoạch liên tục kinh doanh dễ thực hiện và cách cho nhân viên biết về kế hoạch. ReadyBusiness cũng đưa ra ý tưởng về các mối nguy hiểm địa phương, cách bảo vệ doanh nghiệp của bạn, cách hành động trong trường hợp khẩn cấp và đưa kế hoạch của bạn vào hành động.

Bạn muốn làm cho doanh nghiệp của bạn sẵn sàng? Sau đó liên hệ với chúng tôi tại oem@phila.gov hoặc gọi 215-683-3261 để lên lịch hội thảo ReadyBusiness cho bạn và nhân viên của bạn.

Tài nguyên bổ sung

Đầu trang