Chuyển đến nội dung chính

Các chương trình

ReadyPhiladelphia

ReadyPhiladelphia cung cấp cho bạn các cảnh báo về các trường hợp khẩn cấp, cảnh báo thời tiết, giao thông công cộng và các thông tin quan trọng khác. Tìm hiểu thêm

Kế hoạch giảm thiểu rủi ro

FEMA yêu cầu Thành phố cập nhật Kế hoạch Giảm nhẹ Nguy cơ (HMP) mỗi năm năm. Tìm hiểu thêm

Kế hoạch hoạt động khẩn cấp

Kế hoạch Hoạt động Khẩn cấp của Thành phố thiết lập học thuyết và nguyên tắc cho chương trình quản lý khẩn cấp của Thành phố Philadelphia. Tìm hiểu thêm

ReadyHome ReadyBusiness ReadyHội thảo chuẩn bị cho cộng đồng

Trang giới thiệu về Văn phòng Quản lý Khẩn cấp, các chương trình READY miễn phí. Tìm hiểu thêm

Hệ thống máy bay không người lái (UAS)

Chương trình Máy bay không người lái (UAS) của OEM cho phép sử dụng máy bay không người lái trong các sự kiện khẩn cấp để cải thiện các hoạt động phản ứng và phục hồi. Tìm hiểu thêm

Đào tạo và bài tập

OEM làm việc với các đối tác địa phương, khu vực, tiểu bang và liên bang để tiến hành các bài tập chuẩn bị. Tìm hiểu thêm
Đầu trang