Ale nan kontni prensipal la

Pwogram

ReadyPhiladelphia

ReadyPhiladelphia bay ou ak alèt sou ijans, alèt move tan, transpò piblik mas ak lòt enfòmasyon enpòtan. Aprann plis

Plan Diminisyon Danje

FEMA mande pou Vil la mete ajou Plan Diminisyon Danje (HMP) la chak senk an. Aprann plis

Plan Operasyon Ijans

Plan Operasyon Ijans Vil la etabli doktrin ak prensip pou pwogram jesyon ijans Vil Philadelphia a. Aprann plis

ReadyHome ReadyBusiness ReadyCommunity atelye preparasyon

Paj Entwodiksyon nan Biwo Jesyon Ijans, pwogram READY gratis. Aprann plis

Sistèm avyon sans (UAS)

Pwogram avyon OEM a (UAS) pèmèt pou itilize abèy pandan evènman ijans pou amelyore operasyon repons ak rekiperasyon an. Aprann plis

Fòmasyon ak Egzèsis

OEM travay avèk patnè lokal, rejyonal, eta, ak federal pou fè egzèsis preparasyon. Aprann plis
Top