Ale nan kontni prensipal la

Lokal Komite Planifikasyon Ijans (LEPC)

LpeclogoColors-SM2

Etabli an 1987, Komite Planifikasyon Ijans Lokal Philadelphia Lokal (PLEPC) responsab pou devlope yon plan repons pou ijans chimik konplè pou Vil Philadelphia.

PLEPC a satisfè chak trimès pou evalye resous ak kapasite pou fè fas ak ensidan materyèl danjere ak ijans. Komite a konsantre sou planifikasyon, anpeche, ak reponn a evènman sa yo efektivman.

Aktivite PLEPC yo dedye pou pwoteje sante ak sekirite moun, kominote yo, ak anviwònman an kont ensidan materyèl danjere. Kòm sa yo, PLEPC fè pwomosyon konsyantizasyon kominote a ak asire idantifikasyon an apwopriye ak envantè nan materyèl ki gen danje ladan, sit depo, ak sit transpò. Li bay enfòmasyon tou sou danje chimik ak plan ijans nan Philadelphians. Komite a bay oswa patwone seminè, atelye, prezantasyon, ak bilten pou ajans gouvènman, biznis, ak kominote a swen sante.

Komite a travay tou pou satisfè responsablite Kondisyon pou Rapòte Tier II ki tabli nan SARA Tit III, Pennsylvania Lwa 165.

Manm PLEPC

Manm nan PLEPC a gen ladan ajans lokal tankou dife a ak depatman lapolis, sèvis medikal ijans, ajans sante, gwoup sivik ak anviwònman lokal yo, ak mèt pwopriyete yo nan enstalasyon endistriyèl.

Manm PLEPC (PDF) Se poutèt sa reprezante nan yon pakèt domèn gwoup ak enterè, ki soti nan ajans gouvènman yo, òganizasyon ki pa Peye-, ak endistri prive.

Orè Reyinyon PLEPC

Reyinyon LEPC yo ouvè a nenpòt moun ki enterese nan ale nan.

Si ou bezwen yon aranjman pou patisipe nan reyinyon komite LEPC yo, tanpri kontakte nou pa imèl nan LEPC@phila.gov omwen de semèn anvan dat reyinyon an.

 

PLEPC 2022 Reyinyon

Dat: Jedi, 27 janvye
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

Dat: Jedi, Avril 21st
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

Dat: Jedi, Out 4th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

Dat: Jedi, Oktòb 27th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

 

Reyinyon PLEPC 2021

Dat: Jedi, 28 janvye
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

Dat: Jedi, Avril 15th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

Dat: Jedi, Jiyè 22nd
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

Dat: Jedi, Oktòb 28th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

 

Reyinyon PLEPC 2020

Dat: Jedi, Oktòb 22nd
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Reyinyon Zoom Virtual

Dat: Jedi, 6 fevriye th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Tanner Industries Inc. 735 Davisville Rd. Southampton, asistans 18966

 

Reyinyon PLEPC 2019

Dat: Jedi, 31 janvye
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Drexel Building Sekirite Piblik, 3201 Arch Street, 3yèm etaj

Dat: Jedi, Me 9yèm
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: University of Syans yo 600 S 43rd Street Phila, PA 19104

Dat: Jedi, Out 1st
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Tanner Industries Inc., 735 Davisville Road, Southampton, PA 18966

Dat: Jedi, Oktòb 24th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: US Coast Guard, Sektè Delaware Bay: 1 Washington Ave., Phila, PA 19147

 

PLEPC 2018 Reyinyon

Dat: Jedi 25 janvye th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: University of Pennsylvania Building Sekirite Piblik- 4040 Chestnut Street, Philadelphia, PA.

Dat: Jedi, 26 avril th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Tanner Industries, Inc., 735 Davisville Road, Southampton, PA, 18966. Premye Etaj Reyinyon Sal

Dat: Jedi, Out 16th
Tan: 10:00am - 12 pm
Kote: Philadelphia Enèji Solutions, 17 Frontage Road, Philadelphia, 19145.

Dat: Jedi, Oktòb 25 th
Tan: 1 pm - 3 pm
Kote: Philadelphia Enèji Solutions, 17 Frontage Road, Philadelphia, 19145.

 

PLEPC 2017 Reyinyon

Dat: 20 avril
Tan: 10:00am - 12:00pm
Kote: rafineri solisyon enèji Philadelphia, 17 wout Frontage, Philadelphia, PA 19145

Dat: Jiyè 20yèm
Tan: 10:00am - 12:00pm
Kote: Philadelphia Dife Depatman Engine 60, 2301 S. 24th Street, Philadelphia, PA 19145

Dat: Oktòb 26th
Tan: 10:00am - 12:00pm
Kote: US Coast Guard, Sektè Delaware Bay: 1 Washington Ave., Phila, PA 19147

 

PLEPC 2016 Reyinyon

Dat: Jedi, janvye 28th

Dat: Jedi, avril 21st

Dat: Jedi, Out 18th

Dat: Jedi, Oktòb 20th

PLEPC 2015 Reyinyon minit

Dat: Oktòb 15: Reyinyon Minit

Dat: Me 21th: Reyinyon Minit/Reyinyon Foto

Dat: Fevriye 26th: Reyinyon Minit/Reyinyon Foto

 

PLEPC 2014 Reyinyon minit

Dat: Jiyè 24th: Reyinyon minit

Dat: Desanm 18th: Reyinyon minit


Lokal Komite Planifikasyon Ijans (LEPC) Nivo II Rapòte Kondisyon

Kondisyon pou Rapò LEPC Tier II yo bay enstriksyon etap pa etap pou ranpli Rapò Nivo II ou an. Pou plis enfòmasyon, revize Kondisyon pou Rapòte Nivo II Pennsylvania a.

Ki sa ki Tier II rapòte?
Dapre federal Planifikasyon Ijans ak Dwa Kominote a Konnen Lwa (EPCRA), enstalasyon lè l sèvi avèk, estoke oswa fabrikasyon plis pase yon sèten kantite pwodwi chimik ki gen danje ladan sou plas nan nenpòt ki lè pandan ane kalandriye 2011 la oblije soumèt rapò sou envantè chimik yo epi peye frè bay eta a ak otorite lokal yo. Tanpri itilize tablo referans ki anba a pou ede detèmine si ou pa depoze yon rapò Tier II.

Tier II Rapòte Chanjman
Kòmanse 10 janvye 2012, enstalasyon Philadelphia Tier II pral sèlman soumèt rapò Tier II bay Biwo Pennsylvania nan sit entènèt PATTS PENNSAFE a. Sa a se eta Tier II sit entènèt la rapòte ke konpayi yo te itilize lè ranpli Tier II rapò ak eta a ak adrès sit entènèt la se: http://www.lipatts.state.pa.us/submit. Sit wèb rapò lokal Philadelphia LEPC la te dezaktive kòm LEPC a ap resevwa done Tier II nan sit entènèt PATTS pou enstalasyon Tier II yo.

2014 Tier II Rapòte Chanjman
Pou enfòmasyon konsènan chanjman 2014 yo nan Kondisyon pou Rapòte Nivo II, tanpri revize prezantasyon sa a nan Depatman Travay ak Endistri Pennsylvania - 2014 Chanjman nan Nivo II Kondisyon Rapòte.

Si ou gen kesyon sou rapò Tier II oswa ou gen pwoblèm ak kont PATTS ou, tanpri kontakte Biwo Pennsylvania nan PENNSAFE nan 717-783-2071.

Enstalasyon Faktirasyon
Tier II yo ap kontinye resevwa yon bòdwo nan tou de eta a ak LEPC a. Frè aktyèl LEPC Tier II yo jan sa a:

  • $75.00/chimik
  • $100.00 plat frè planifikasyon ijans pou enstalasyon ki estoke Sibstans ki trè danjere (EHS) pi wo a Kantite Planifikasyon Limit EPA a (TPQ)

Kesyon sou bòdwo lokal yo ta dwe dirije yo sou LEPC a: 215-686-1141 oswa LEPC@phila.gov.

Off-Sit Plan Repons pou Ijans

Enstalasyon ki estoke Sibstans ki Trè Danjre (EHS) pi wo pase Kantite Planifikasyon Limit EPA a (TPQ) ap bezwen ranpli yon Plan Repons Ijans Off-Site ke LEPC a devlope. Enstalasyon Kalifikasyon Nivo II yo ka itilize Modèl Plan Repons pou Ijans LEPC a (ERP) pou bay enfòmasyon espesifik sou fasilite (egzanp, kontak ijans etablisman, ekipman, sistèm kominikasyon, elatriye).

Apre w fin ranpli enfòmasyon sa a, enstalasyon yo ap voye plan an tounen nan LEPC a nan adrès imèl sa a: LEPC@phila.gov. LEPC a pral konplete plan ki rete a epi apwouve li. Yon fwa ke LEPC a apwouve plan an, yo pral voye enstalasyon yo fin ranpli, apwouve plan an epi yo pral mande yo Upload plan an nan sit entènèt la PATTS.

Top