Ale nan kontni prensipal la

Ki jan yo ka resevwa pare

Ijans ka rive nenpòt kote, a nenpòt ki lè. Resous sa yo ap ede ou planifye davans epi konnen kisa pou w fè lè ijans yo rive.

Danje ki te koze imen

Sa pou yo fè lè genyen risques imen ki te koze nan Philadelphia. Aprann plis

Danje natirèl

Kijan pou yo fè lè risques natirèl ki ka a te fwape Philadelphia. Aprann plis

Prepare pou yon ijans

Ki jan pou prepare yo pou diferan kalite ijans ki ta ka rive nan Philadelphia. Aprann plis

Apre yon ijans

Kisa pou fè apre yon ijans, ki gen ladan fason pou jwenn aksè nan yon zòn restriksyon, ak fason pou jwenn finansman rekiperasyon dezas. Aprann plis

Ki jan ou ka ede

Kijan ou ka ede apre yon dezas. Aprann plis
Top