Ale nan kontni prensipal la

Biwo Jesyon Ijans

Ki sa nou fè

Biwo Jesyon Ijans (OEM) ap travay pou asire Vil Philadelphia pare pou nenpòt kalite ijans. OEM travay ak òganizasyon nan tout vil la pou prepare pou ijans posib nan Vil la, diminye enpak yo, epi refè pi vit posib.

Pou satisfè misyon nou an, OEM la:

  • Anseye piblik la kijan pou prepare pou ijans yo.
  • Devlope plan sekirite piblik pou gwo evènman nan vil la.
  • Sipèvize devlopman nan plan Vil la pou gwo-echèl ijans ak dezas.
  • Ap fè antrènman ak egzèsis li teste efikasite nan plan ak règleman.
  • kolekte, analize, epi distribye enfòmasyon ensidan.
  • Kowòdone ak sipò repons a ak rekiperasyon soti nan ijans.
  • Jwenn finansman nan sipò preparasyon pou Philadelphia.

Èske ou pare pou yon ijans?

Enskri pou jwenn alèt sou katastwòf ak ijans lokal yo. Ou pral jwenn tou notifikasyon sou alèt move tan, transpò piblik mas, ak plis ankò.

Evènman

Pa gen okenn evènman kap vini yo.

Resous

Top