Ale nan kontni prensipal la

Biwo Jesyon Ijans

Ki sa nou fè

Biwo Jesyon Ijans (OEM) ap travay pou asire Vil Philadelphia pare pou nenpòt kalite ijans. OEM travay ak òganizasyon nan tout vil la pou prepare pou ijans posib nan Vil la, diminye enpak yo, epi refè pi vit posib.

Pou satisfè misyon nou an, OEM la:

 • Anseye piblik la kijan pou prepare pou ijans yo.
 • Devlope plan sekirite piblik pou gwo evènman nan vil la.
 • Sipèvize devlopman nan plan Vil la pou gwo-echèl ijans ak dezas.
 • Ap fè antrènman ak egzèsis li teste efikasite nan plan ak règleman.
 • kolekte, analize, epi distribye enfòmasyon ensidan.
 • Kowòdone ak sipò repons a ak rekiperasyon soti nan ijans.
 • Jwenn finansman nan sipò preparasyon pou Philadelphia.

Are you ready for an emergency?

Sign up to get alerts about disasters and local emergencies. You'll also get notifications about weather alerts, mass transit, and more.

Events

 • Oct
  4
  Nationwide Emergency Alert Test
  2:00 pm to 3:00 pm

  Nationwide Emergency Alert Test

  October 4, 2023
  2:00 pm to 3:00 pm, 1 hour

  FEMA, in coordination with the Federal Communications Commission (FCC), will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS) and Wireless Emergency Alerts (WEA) this fall.

  The national test will consist of two portions, testing WEA and EAS capabilities. Both tests are scheduled to begin at approximately 2:20 p.m. ET on Wednesday, Oct. 4.

  The WEA portion of the test will be directed to all consumer cell phones. This will be the third nationwide test, but the second test to all cellular devices. The test message will display in either English or in Spanish, depending on the language settings of the wireless handset.

  The EAS portion of the test will be sent to radios and televisions. This will be the seventh nationwide EAS test.

  Learn more: FEMA and FCC Plan Nationwide Emergency Alert Test for Oct. 4, 2023 | FEMA.gov

Resources


Top