Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (OEM) hoạt động để đảm bảo Thành phố Philadelphia sẵn sàng cho bất kỳ loại khẩn cấp nào. OEM làm việc với các tổ chức trên toàn Thành phố để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong Thành phố, giảm bớt tác động của chúng và phục hồi càng nhanh càng tốt.

Để đáp ứng sứ mệnh của chúng tôi, OEM:

  • Dạy công chúng cách chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp.
  • Xây dựng các kế hoạch an toàn công cộng cho các sự kiện lớn trong Thành phố.
  • Giám sát sự phát triển của các kế hoạch của Thành phố đối với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa quy mô lớn.
  • Tiến hành tập huấn và bài tập để kiểm tra tính hiệu quả của các kế hoạch và chính sách.
  • Thu thập, phân tích và phổ biến thông tin sự cố.
  • Phối hợp và hỗ trợ các phản ứng và phục hồi từ các trường hợp khẩn cấp.
  • Nhận được tài trợ để hỗ trợ chuẩn bị cho Philadelphia.

Kết nối

E-mail oem@phila.gov
Điện thoại: 311
(215) 683-3261 (chỉ thư thoại)
Xã hội

Bạn đã sẵn sàng cho một trường hợp khẩn cấp?

Đăng ký để nhận thông báo về thảm họa và các trường hợp khẩn cấp tại địa phương. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo về cảnh báo thời tiết, giao thông công cộng và hơn thế nữa.

Các sự kiện

Không có sự kiện sắp tới.

Tài nguyên

Lên trên