Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp

Những gì chúng tôi làm

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (OEM) hoạt động để đảm bảo Thành phố Philadelphia sẵn sàng cho bất kỳ loại khẩn cấp nào. OEM làm việc với các tổ chức trên toàn Thành phố để chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong Thành phố, giảm bớt tác động của chúng và phục hồi càng nhanh càng tốt.

Để đáp ứng sứ mệnh của chúng tôi, OEM:

 • Dạy công chúng cách chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp.
 • Xây dựng các kế hoạch an toàn công cộng cho các sự kiện lớn trong Thành phố.
 • Giám sát sự phát triển của các kế hoạch của Thành phố đối với các trường hợp khẩn cấp và thảm họa quy mô lớn.
 • Tiến hành tập huấn và bài tập để kiểm tra tính hiệu quả của các kế hoạch và chính sách.
 • Thu thập, phân tích và phổ biến thông tin sự cố.
 • Phối hợp và hỗ trợ các phản ứng và phục hồi từ các trường hợp khẩn cấp.
 • Nhận được tài trợ để hỗ trợ chuẩn bị cho Philadelphia.

Are you ready for an emergency?

Sign up to get alerts about disasters and local emergencies. You'll also get notifications about weather alerts, mass transit, and more.

Events

 • Oct
  4
  Nationwide Emergency Alert Test
  2:00 pm to 3:00 pm

  Nationwide Emergency Alert Test

  October 4, 2023
  2:00 pm to 3:00 pm, 1 hour

  FEMA, in coordination with the Federal Communications Commission (FCC), will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS) and Wireless Emergency Alerts (WEA) this fall.

  The national test will consist of two portions, testing WEA and EAS capabilities. Both tests are scheduled to begin at approximately 2:20 p.m. ET on Wednesday, Oct. 4.

  The WEA portion of the test will be directed to all consumer cell phones. This will be the third nationwide test, but the second test to all cellular devices. The test message will display in either English or in Spanish, depending on the language settings of the wireless handset.

  The EAS portion of the test will be sent to radios and televisions. This will be the seventh nationwide EAS test.

  Learn more: FEMA and FCC Plan Nationwide Emergency Alert Test for Oct. 4, 2023 | FEMA.gov

Resources


Top