Chuyển đến nội dung chính

Nhà tài trợ

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Philadelphia xin cảm ơn các nhà tài trợ sau đây vì đã tiếp tục ủng hộ Ready, Or Not? giáo dục công cộng và chương trình tham gia cộng đồng và Tháng Chuẩn bị Quốc gia ở Philadelphia:

Amtrak

Xóa kênh kỹ thuật số

Viện Franklin

PECO

PGW

Hiệp hội luật sư Philadelphia

Mục tiêu

Lên trên