Ale nan kontni prensipal

Prepare pou yon ijans

Ki jan pou prepare yo pou diferan kalite ijans ki ta ka rive nan Philadelphia.

Patisipe nan yon atelye

Patisipe nan yon atelye ak aprann kisa w dwe fè nan ka ta gen yon ijans. Aprann plis

Fè yon plan ijans

Kijan pou fè yon plan ijans pou prepare pou nenpòt ijans ki ka vini. Aprann plis

Planifye pou tout moun

Kijan pou fè plan ijans pou tout moun lakay ou, ki gen ladan bèt kay ou yo. Aprann plis

Fè yon twous abri-an-plas

Ki jan yo kreye yon twous kenbe nan kay ou pou itilize nan yon ijans lè ou pa ka kite kay la. Aprann plis

Fè yon sak ale

Ki jan yo fè yon twous evakyasyon pèsonèl. Li ta dwe gen pwovizyon de baz pou ede kenbe ou menm ak fanmi ou an sante epi san danje. Aprann plis

Kenbe dokiman an sekirite

Ki jan yo kenbe papye ou ak dosye òdinatè ak dosye an sekirite nan yon ijans. Aprann plis

Konnen si wi ou non yo rete oswa ale

Kisa w dwe fè nan yon ijans ki mande pou ou rete lakay ou, ak nan yon ijans ki mande pou ou evakye. Aprann plis

Rete enfòme

Rete enfòme pandan yon ijans lè l sèvi avèk ReadyPhiladelphia, medya yo, ak Philly311. Aprann plis
Top