Ale nan kontni prensipal la

Konnen si wi ou non yo rete oswa ale

Lè nan abri nan plas

Vil Philadelphia ofisyèl yo ap fè w konnen si ta gen yon nesesite pou ebèjman nan plas. Nan evènman an nan yon ijans ki pi piti, ofisyèl yo ka ale pòt an pòt. Pou pi gwo ijans, tcheke televizyon ak radyo estasyon nouvèl, osi byen ke Chèn 64, kanal la aksè gouvènman an, pou notifikasyon posib. ReadyPhiladelphia ap tou voye tèks ak imèl alèt yo.

Nan yon gaz oswa lage chimik:

 • Rete kalm epi ale andedan touswit.
 • Fèmen tout pòt ak fenèt yo. Fèmen pòt yo si ou kapab.
 • Fèmen douch la nan chemine ou.
 • Koute KYW 1060 AM ak lòt estasyon radyo pou nouvèl.
 • Kenbe bèt kay andedan avèk ou.
 • Fèmen sistèm chofaj ak refwadisman si ofisyèl yo di ou. Sa gen ladan èkondisyone ak fanatik echapman fenèt yo.
 • Ale nan sal la ou te deside se chanm abri-an-plas ou. Chanm sa a ta dwe pi wo pase nivo lari ak pòt kòm kèk ak fenèt ke posib. Asire w ke li gen plas pou tout moun lakay ou. Sal la ta dwe gen tou yon Jack telefòn, elektrisite, dlo, ak enstalasyon twalèt.
 • Bouche pòt ou ak fenèt si ofisyèl yo di ou. Ou ka itilize kasèt, vye rad mouye, oswa sèvyèt.
 • Sèvi ak twous abri-an-plas ou pou ou pa oblije kite sal la pou jwenn manje oswa lòt founiti.
 • Si ou gen yon ijans medikal, rele 911.
 • Pa sèvi ak telefòn ou pou diskite. Kenbe liy lan louvri pou apèl ijans.

Lè ijans lan fini

Ofisyèl yo ap fè w konnen nan estasyon nouvèl lokal yo ak ReadyPhiladelphia, tèks ijans rejyon an ak sistèm alèt imèl, lè yon ijans fini. Se sèlman lè sa ou ta dwe louvri tout pòt ak fenèt yo kite lè fre nan kay ou.

Kilè pou evakye

Pare ou - gen plan pou rete ak fanmi oswa zanmi si ou oblije kite kay ou. Li ou gen okenn kote yo ale, Vil la ap louvri abri. Ou ta dwe pote rad pwòp ou a, fèy papye, founiti sanitè, medikaman, ak sak ale ou avèk ou. Abri a ap gen manje ak dlo.

Si yo di w pou evakye lakay ou:

 • Rete kalm. Fè egzakteman sa ofisyèl yo di ou fè.
 • Fèmen ak fèmen fenèt ak pòt si ou gen tan. Deploge aparèy anvan ou kite. Ofisyèl yo ap di ou si ou bezwen fèmen sèvis piblik yo.
 • Se pou zanmi ak fanmi konnen ki kote w ap ale.
 • Mete soulye solid ak rad konfòtab tankou pantalon long ak chemiz manch long.
 • Gen tan pwan sak ale ou.
 • Si ou gen yon ijans medikal, rele 911.
 • Pa sèvi ak yon asansè pandan yon ijans. Se sèlman sèvi ak yon asansè si pèsonèl ijans di ou a. Si pouvwa a ale deyò oswa se fèmen, ou ta ka bloke. Si gen yon dife nan bilding lan, lafimen ap monte nan arbr a asansè, mete ou an danje.
 • Wout evakyasyon yo ka chanje. Rete branche sou KYW 1060 AM pou dènye enfòmasyon yo.
 • Fè plan pou rete ak fanmi ak zanmi. Si ou pa kapab rete ak fanmi ak zanmi, ale nan abri evakyasyon ki pi pre a. Ofisyèl yo ka mande w pou kondwi machin ou, ale ak yon vwazen, oswa ale nan yon kote pou jwenn nan yon otobis.
Top